FUNDACJA TERAZ POLSKA

Nowe otwarcie? Też dla gospodarki!

Obraz Gerd Altmann z Pixabay
poniedziałek, 10 lutego 2020

Krzysztof Przybył

Przywykliśmy do srogich tonów ze strony europejskich partnerów, więc z radością odnotowuję miłą niespodziankę, jaką stanowiła wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Obie strony wyraziły nadzieję na reset w międzypaństwowych relacjach – ta nadzieja, przynajmniej po stronie polskich polityków, jest szczera. Brexit stwarza bowiem nowe pole gry na unijnym boisku, a nasz kraj przeskakuje o jedną pozycję w górę w gronie największych krajów UE. Polityka polityką, ale co to może oznaczać dla gospodarki?

Francja należy do największych partnerów gospodarczych Polski. Niestety, tak jak w dotychczasowych stosunkach politycznych, tak i w relacjach gospodarczych nie brak zgrzytów. Wiedzą o tym dobrze polskie firmy transportowe, które konkurują skutecznie jakością i ceną. Lobby francuskich przewoźników nie ustaje w próbach zablokowania tamtejszego rynku. Trzeba przyznać, że działa bardzo skutecznie. Trudno winić kogoś za próbę obrony rodzimych firm, ale zdaje się, iż nie na tym polega zasada funkcjonowania wspólnego rynku, którego Francja (tak jak i Polska) jest gorącym orędownikiem. Ten temat musi zresztą stanąć na agendzie polityków.

Jeżeli deklaracje o nowym otwarciu, powtórzone wiele razy przez przywódców naszych krajów, brać za dobrą monetę, to nowe otwarcie musi dotyczyć także relacji przemysłowych. Przede wszystkim przemysłu ciężkiego. Francja należy do światowych liderów w dziedzinie przemysłu lotniczego i kosmicznego. A obie te branże ściśle łączą się z innowacyjnością – i tu widzę szansę dla polskich ośrodków. Możemy być zapleczem technicznym w szerokim rozumieniu tego słowa, dzięki doświadczeniu naszych firm i kwalifikacjom pracowników. Nie sposób pominąć i przemysłu zbrojeniowego, przede wszystkim w zakresie rozwiązań dla marynarki. Cały czas leży na stole propozycja dotyczącą okrętów podwodnych oraz wielozadaniowych korwet rakietowych.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.