FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Facebook Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
Facebook Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

O polskiej marce narodowej i o tym jak podbija światowy rynek

27 sierpnia 2021

27 sierpnia w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Białymstoku odbył się wykład: Godło promocyjne „Teraz Polska” jako sposób budowania marki polskich produktów w świecie. O polskiej marce narodowej i o tym jak podbija światowy rynek opowiadał dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Godło promocyjne „Teraz Polska” pamiętam jeszcze z lat 90. kiedy byłem studentem, kojarzyło mi się wówczas z wysoką jakością produktów, z rynkiem krajowym, z czymś co można nazwać patriotyzmem gospodarczym czyli kupuj polskie produkty - tymi słowami rozpoczął wykład dr Mariusz Dąbrowski. Prowadzący zaznaczył, że od tego momentu minęły już ponad 3 dekady, zatem najwyższa pora wyjść poza Polskę i zadać sobie pytanie czy nasza marka polska jest wystarczająco dobrze postrzegana w świecie. - Z rozmów z inwestorami zagranicznymi wynika, że nie. Mówią, że brakuje nam marki narodowej – dodał dr Dąbrowski. Jednak jego zdaniem, Polska już podbiła świat. Niestety bardzo często ten świat nie jest świadomy, że produkty, które kupuje są wytwarzane w Polsce. Niezbędna zatem jest praca nad rozpoznawalnością polskiej marki, ponieważ obecnie Polska nie kojarzy się z niczym konkretnym, jak np. Niemcy i Japonia z samochodami, Szwajcaria z zegarkami, Francja z winami, a Belgia z czekoladą.

 - Jeśli popatrzymy na wielkość eksportu, czy to towarów czy usług, to jesteśmy liczącym się graczem w świecie. Gdybyśmy w liczniku dodali eksport towarów i eksport usług, a w mianowniku byśmy przyjęli PKB to taki wskaźnik dla świata wynosi 0,3, czyli 30%, a dla Polski taki wskaźnik zbliża się prawie do 60%. Według danych Banku Światowego za 2019 jest to dokładnie 55,6%, wiec jesteśmy na 2 razy wyższym poziomie niż średnia światowa. Porównując się do państw Grupy Wyszehradzkiej, to te państwa maja wyższe wskaźniki niż Polska, ale np. porównując się do Hiszpanii, która też leży w Europie i wielkościowo jest porównywalna do Polski to myślimy, że taki kraj ma wyższy wskaźnik niż Polska bo eksport szynek, cytrusów, oliwek, a usługi to turystyka, ale Polska ma 2 razy wyższy wskaźnik niż Hiszpania. Relatywnie jesteśmy dużą siłą eksportową, ale ten nasz eksport jest mocno skupiony na UE, czyli brakuje dywersyfikacji, wyjścia na rynki poza europejskie, tam musimy budować markę polska - tłumaczy Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Ekspert zauważa także, że jeśli mamy dywersyfikować eksport na świat, czy to na Daleki czy Bliski Wschód, istotne jest wsparcie władzy publicznej , a mianowicie promocja gospodarki na poziomie krajowym przez taki podmiot jak np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz na poziomie regionalnym przez komórki przy urzędach marszałkowskich. Te jednostki mają otwierać drzwi dla polskich przedsiębiorców, przyciągać podmioty z zewnątrz, prezentować atrakcyjność polskich regionów dyplomatom i przedstawicielom izb handlowych innych państw.

W dyskusji nad marką polską, ważna jest również świadomość czym ona tak naprawdę jest. - Marka to przede wszystkim zaufanie. Kupujemy towary i usługi, za które chcemy płacić więcej, dlatego, że mamy do nich zaufanie. Budować markę w świecie trzeba w sposób autentyczny, aby uniknąć syndromu paryskiego. (…) Godło „Teraz Polska” jest to czynnik, który może zapewnić efekt synergii (…) powodować, że ludzie za granicą będą szukać polskich produktów - tak to jest Polska, produkty polskie okazały się wcześniej dobre, wiec warto spróbować kolejnych. Ja postrzegam właśnie w ten sposób Godło, że ono będzie wzmacniać przekaz, ale najpierw musi być dobry produkt, bo ze słabym produktem niewiele da się zrobić. Musimy mieć produkt, odpowiedni logotyp, który będzie kojarzony z Polską i dodatkowe elementy, jak np. w przypadku rynków pozaeuropejskich aktywność władz publicznych na polu promocji gospodarczej – podkreśla dr Dąbrowski.

Prowadzący zauważył również, że aby odnieść sukces musimy wyzbyć się kompleksu niższości wobec Zachodu i uwierzyć, że możemy być lepsi. - Liczę na to, że kolejne pokolenia polskich przedsiębiorców będą z dumą sprzedawać produkty MADE IN POLAND. (…) Idźmy do tego z pełnym przekonaniem i wiarą, że pewnego dnia polskie produkty, których być może jeszcze nie znamy, które będą się pojawiać za jakiś czas, polskie innowacje, będą się kojarzyć jak szwajcarskie zegarki, francuskie wina i belgijska czekolada. Jestem przekonany, że jest to możliwe. (…) Nowe pokolenie jest w stanie to zrobić, ale fundamenty musi położyć już to wcześniejsze pokolenie – mówi dr Dąbrowski.

Ważnym czynnikiem w tym procesie jest przede wszystkim czas. - Jeśli nie byliśmy w stanie zbudować silnej marki gospodarczej, bo były zabory, II RP istniała zbyt krótko, później wojna, lata komunizmu, jeśli przez stulecia ciężko było to zrobić to nie zrobimy teraz tego szybko, ale jest to możliwe. Marka polska może być silną marką już w następnym pokoleniu, ale musimy już pracować na to teraz, Teraz Polska!” – podsumowuje Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Źródło: Nagranie wykładu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białystoku

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.