FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Fot. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

26 maja 2022

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 1992 r. Jest najdłużej działającym TFI i jednym z największych na polskim rynku, które obsługuje blisko 450 tysięcy klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 19 mld zł. Pierwsza oferta Towarzystwa obejmowała jeden fundusz zrównoważony, następnie w 1995 r. uruchomione zostały kolejne dwie strategie: obligacyjna i akcyjna. Wtedy też wprowadzono pierwsze programy oszczędnościowe.

Obecnie oferta Pekao TFI jest jedną z najszerszych na polskim rynku, obejmuje blisko 50 funduszy inwestycyjnych, które dają klientom różnorodne możliwości zarządzania swoimi oszczędnościami. Za pośrednictwem funduszy Pekao TFI klienci mogą inwestować nie tylko w Polsce, ale i za granicą, na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Towarzystwo oferuje produkty nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługę asset management.

Wyspecjalizowane programy inwestycyjne Pekao TFI zaspokajają różnorodne potrzeby inwestorów, takie jak: zgromadzenie kapitału na konkretny cel, zabezpieczenie przyszłości dzieci czy gromadzenie dodatkowych środków po przejściu na emeryturę. W ofercie programów oszczędnościowych Pekao TFI dostępny jest Program Akumulacji Kapitału PRO (PAK PRO),  Program Akumulacji Kapitału Junior (PAK Junior),  Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa. Dla osób, które dysponują oszczędnościami, ale chcą rozpoczęcie inwestycji rozłożyć w czasie przygotowano Program Super Basket. W ofercie Pekao TFI dostępne są również Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE) oraz Program Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI (Program IKZE), które umożliwiają skorzystanie z ulg podatkowych.

Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI SA

Jesteśmy najdłużej działającym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Od 30 lat nieprzerwanie wspieramy Polaków w decyzjach inwestycyjnych. Pierwszy fundusz uruchomiliśmy w 1992 r. Dzięki niemu Polacy otrzymali możliwość pośredniego inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 r. Obecnie jesteśmy jednym z największych TFI w Polsce, a nasza oferta to blisko 50 funduszy inwestycyjnych i szeroka gama różnorodnych programów oszczędnościowych.

Nagrodę „Teraz Polska” otrzymaliśmy za wyspecjalizowane programy inwestycyjne wspierające regularne oszczędzanie. Dzięki tym rozwiązaniom nasi klienci mogą realizować swoje potrzeby poprzez systematyczne gromadzenie kapitału. Programy oszczędnościowe to również idealne rozwiązanie dla zabezpieczenia przyszłości dzieci czy zgromadzenia dodatkowych środków na emeryturę.

Godło „Teraz Polska” jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych na polskim rynku. To dla nas ważne wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie wysokiej jakości programów zarządzanych przez Pekao TFI. To jednocześnie dowód uznania dla naszej 30-letniej działalności. Wyróżnienie „Teraz Polska” jest dla nas motywacją, by jeszcze mocniej promować wśród Polek i Polaków świadomość potrzeby systematycznego oszczędzania.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.