FUNDACJA TERAZ POLSKA

Pracodawcy warci naśladowania

Fot. Joanna Paxton/ Pracodawca Godny Zaufania
poniedziałek, 14 października 2019

Krzysztof Przybył

Będzie o wyborach – bo o czymże innym. Jednak o nieco innych, niż Państwo by się spodziewali..... Rzecz będzie o wyborach pracodawców, którym można zaufać. W miniony czwartek w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej ogłoszono laureatów IX Edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Fundacja „Teraz Polska” wraz z KIG są inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia, które z biegiem lat zbudowało sobie zasłużoną markę.

Fundamentem konkursu była – i pozostaje – idea, by promować najciekawsze rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej. Chcieliśmy pokazać, że mądra, odpowiedzialna, partnerska polityka pracownicza jest na miarę możliwości każdego przedsiębiorcy. Tu liczą się nie pieniądze, jakie zostaną na ten cel przeznaczone, a pomysł i konsekwencja w jego realizacji.
Wokół konkursu udało się zbudować środowisko zainteresowane promowaniem dobrych rozwiązań. W kapitule zasiadają przedstawiciele uczelni i organizacji pozarządowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Staszica, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora toruńskiego forum WELCONOMY). W gronie patronów przedsięwzięcia znalazły się Ministerstwa: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Energii, Inwestycji i Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasto Stołeczne Warszawa. To ostatnie – warto przypomnieć – zostało laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu.

Zaangażowanie Fundacji „Teraz Polska” w „Pracodawcę Godnego Zaufania” jest naturalnym rozwinięciem aktywności, którą prowadzimy m.in. organizując nasz sztandarowy konkurs – „Teraz Polska”. „Teraz Polska” promuje polskie marki, a elementem budowy marki i zaufania do niej jest również odpowiednio prowadzona polityka pracownicza. Pracownicy, którzy mają świadomość, iż są partnerami w procesie budowy sukcesu marki, stanowią dla firmy bądź instytucji niezwykle cenne aktywa. Nawet najwyższe zarobki nie są kluczem do budowy zgranej drużyny, pracującej na wspólny sukces. Poczucie identyfikacji z miejscem pracy i realizowanymi celami buduje się długo i w sposób bardzo złożony. Jak? Wiedzą o tym laureaci konkursu.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.