FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Prezes Fundacji Krzysztof Przybył na posiedzeniu  w Senacie RP

Prezes Fundacji Krzysztof Przybył na posiedzeniu w Senacie RP

23 kwietnia 2022

Konieczne jest uporządkowanie polskiego systemu podatkowego tak, aby był stabilny, długookresowy i sprawiedliwy. Potrzebne jest też przyjęcie karty dobrych praktyk podatkowych – to między innymi postulowano podczas posiedzenia senackich zespołów: ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego przewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego przewodniczącym jest senator Krzysztof Kwiatkowski.  Posiedzenie odbyło się 22 kwietnia br. w Senacie pod tytułem:

„Rok 2022 – chaos podatkowy, a sytuacja podatników i przedsiębiorców”.

 

  

Wśród prelegentów konferencji, oprócz Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” byli: prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC; Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Wojciech Warski wiceprezes Pracodawcy RP; Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club; Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatków w Konfederacji Lewiatan;  Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych; doradcy podatkowi Izabela Leśniewska i Radomir Szaraniec; dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego;  Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego

Wykład wprowadzający pt. „Fakty i mity o Polskim Ładzie, czyli jak naprawianie chaosu nazywać obniżką podatków” dokonał prof. Adam Mariański, a następnie uczestnicy senackiego spotkania dyskutowali w ramach dwóch paneli: „Skomplikowanie zasad opodatkowania dochodu – cała prawda o składce zdrowotnej” i „System ubezpieczeń społecznych w Polskim Ładzie”.

Podczas debaty eksperci i przedstawiciele strony społecznej krytycznie odnieśli się do przedstawionego przez rząd 24 marca 2022 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwracali uwagę, że zmiany spowodują m.in. kolejny spadek dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród postulatów prelegentów oraz uczestników posiedzenia padało wiele postulatów, m in. by wprowadzić tożsame definicje przychodu, dochodu w odniesieniu do składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego, aby wprowadzić jasne i czytelne przepisy ustaw podatkowych, czyli takie, które nie wymagają wyjaśnień i interpretacji. Postulowano również wprowadzenie maksymalnego wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na tytuł opłacania, a także by dokonać zmiany lub doprecyzować przepisów dotyczących ukrytej dywidendy. Wiele osób postulowało także wycofanie zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych, bowiem najem jest takim samym rodzajem działalności, jak każda inna.

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw senator Adam Szejnfeld podkreślił, że jest to już trzecie posiedzenie zespołów poświęcone rozwiązaniom podatkowym zawartym w Polskim Ładzie. Przypomniał, że w październiku 2021r. oraz w lutym br., w wyniku oceny wprowadzonych zmian podatkowych, Zespoły apelowały do rządu o ich wycofanie lub przynajmniej zawieszenie do czasu poprawienia. Niestety, apel ten nie został wysłuchany.

Z kolei przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju senator Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na szczególną grupę podatników, jaką są emeryci. Podkreślił, że niekorzystne rozwiązania Polskiego Ładu dotyczące przede wszystkim osób z wyższymi emeryturami spowodowało, że poczuli się oni oszukani przez państwo. Przypomniał, że Senat chciał naprawić tę sytuację i wprowadził poprawki do ustawy, ale zostały one odrzucone przez sejmową większość.

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego podkreślił, że emeryci ze świadczeniami powyżej 4900 zł brutto wreszcie nie będą tracili, ale w kontekście zerowego PIT-u dla emerytów należy się zastanowić nad takimi rozwiązaniami, które zachęcą ich do podejmowania pracy.

O potrzebie stabilności systemu podatkowego mówił przewodniczący komisji podatkowej Business Centre Club prof. Adam Mariański. Według niego dla przedsiębiorców i pracodawców pewność rozwiązań prawnych dotyczących podatków jest ważniejsza niż ich wysokość. Podkreślił, że zmian podatkowych nie powinno wprowadzać się w trakcie roku i nie mogą być one niekorzystne dla podatnika, bo jest to niezgodne z konstytucją. Tymczasem ostatnio zmiany prawa podatkowego są bardzo częste i niekorzystne dla obywateli. „Przestrzegaliśmy, że Polski Ład to nie jest reforma prawa podatkowego, ale rewolucja, która doprowadzi do chaosu i niesprawiedliwości społecznej” – mówił ekspert. „Teraz rząd próbuje coś poprawić” – dodał. Taką próbą jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 24 marca 2022 r.

W ocenie eksperta projekt nie przewiduje znaczącej obniżki podatków, a z nowych rozwiązań skorzystają w niewielkim stopniu tylko niektórzy podatnicy. Prof. Adam Mariański podkreślił, że obniżenie z 17 do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej ma rozwiązać problem komplikującej system podatkowy ulgi dla klasy średniej, która ma być zlikwidowana. Zwrócił też uwagę, że projekt przewiduje zmiany tylko w podatku dochodowym od osób fizycznych. „Nie zmieniono bardzo sankcyjnych przepisów dotyczących nielegalnego zatrudnienia, nie przywrócono karty podatkowej i amortyzacji lokali mieszkalnych, nie zmodyfikowano opodatkowania najmu prywatnego” – wyliczał ekspert. Zmiany adresowane do przedsiębiorców uznał za kosmetyczne.

Prof. Adam Mariański postulował też równe rozłożenie ciężarów podatkowych. „Nadal wymiar podatku w Polsce jest przypadkowy” – przekonywał. „Najlepiej mają współpracownicy służb specjalnych, bo w ogóle nie płacą podatku dochodowego. Następni są ci, którzy uprawiają hazard, bo płacą 10%. Dobrze jest też odziedziczyć akcje i udziały, gdyż płaci się 19% od dywidendy. Najgorzej mają ci, którzy wykonują pracę własną!” – mówił ekspert.

Krzysztof Przybył z Fundacji „Teraz Polska” zauważył, że „Chaos nie uczyni z Polski wiarygodnego podmiotu ani dla inwestorów, ani dla geopolitycznych partnerów. Na pewno znacząco osłabi – co już czyni – konkurencyjność naszej gospodarki.”

Podsumowując dyskusję, senatorowie Adam Szejnfeld i Krzysztof Kwiatkowski zapewnili jej uczestników, że zgłoszone uwagi zostaną wykorzystane przez senatorów podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Żródło i fotografie: informacja prasowa Senatora Adama Szejnfelda

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.