FUNDACJA TERAZ POLSKA

Stanówmy prawo transparentnie

poniedziałek, 01 lipca 2019

Krzysztof Przybył

Żeby komuś dać, komuś innemu trzeba zabrać – głosi stara prawda. Jej ilustracją może być seria ruchów, które w ostatnich tygodniach wykonują decydenci. Jedną ręką obniżają obciążenia, by zaraz drugą je podwyższyć. Co gorsza, wszystko to tworzy wrażenie chaosu i prowizorki, a nie przemyślanej akcji. A przecież chodzi o nasze, podatników pieniądze.

Weźmy pod lupę jedynie wydarzenia z minionego tygodnia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zerowym PIT dla młodych do 26. roku życia. Projekt bardzo ciekawy i potrzebny. Krytykę, że w ten sposób daje się fory jednej grupie, uważam za absurdalną. Tak, daje się jej przywileje po to, by zatrzymać ją w Polsce. By skłonić przynajmniej część z nich, by budowali swoją karierę zawodową tu, w kraju. Nie wiemy jeszcze, jaki efekt przyniesie ten ruch rządu, w każdym razie należy go ocenić pozytywnie.

Nazajutrz media doniosły, że od przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacili około 10% więcej na ZUS. Samozatrudnieni nie od dzisiaj są na celowniku rządu. Zapowiadano już wnikliwe kontrole przedsiębiorców, czy aby jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest fikcyjnym etatem. Przebąkiwano nawet o odejściu od liniowego podatku. Pomysły tego rodzaju wsadzą kij w szprychy naszej pędzącej gospodarce. Na razie, chwalić Boga, nie zdecydowano się wcielić ich w życie. 

Podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne to gest rozpaczy. To przymusowe opodatkowanie na ratowanie niewydolnego systemu. W Polsce niemal nikt – a samozatrudnieni w szczególności – nie wierzy w godne świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I wspomniana podwyżka jest odbierana jako haracz. Tym bardziej, że nie wiąże się ona z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.