FUNDACJA

11 Forum Gospodarcze TIME. SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0

środa, 13 lutego 2019
 
11 Forum Gospodarcze TIME. SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0
 
11 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, członków krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z przedstawicielami administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. 
 
Rozmiar rynku UE daje krajom członkowskim nowe szanse rozwoju. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań. 
 
„Biznes potrzebuje bardziej jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice i na wygaszanie głównych źródeł konfliktów interesów” – mówi Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. 
 
Wśród panelistów Forum znajdą się m.in.: Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii, Marek Zagórski - minister cyfryzacji, Marcin Cichy - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mario Mankiewicz – dyrektor zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl - prezes zarządu Digital Europe, Martin Mellor – prezes zarządu Ericsson,  Wojciech Pytel - członek Rady Nadzorczej Polkomtel, Francois Fallaher – prezes Orange Polska, a także Stefan Kamiński – prezes KIGEiT oraz Jarosław Tworóg  - wiceprezes KIGEiT.
 
Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Tematy poruszone podczas 11 FG TIME dotyczą potrzeb przedsiębiorców UE do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności. 
• Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
• Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
• Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
• Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
• Platformy Przemysłu 4.0.
• Programy rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
• System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
• Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).
 
Fundacja „Teraz Polska” jest współorganizatorem wydarzenia.
Więcej informacji wraz z programem na stronie : www.fgtime.pl 
 
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter