FUNDACJA TERAZ POLSKA

Centrum Zdrowia Dziecka ma nowoczesny Bank Krwi

Fot. FB Centrum Zdrowia Dziecka
środa, 1 lipca 2020

700 metrów, dwa piętra w dół, 45 stopni, 4 korytarze, 2 piętra w górę, 2300 kroków. Przez 40 lat transport krwi na blok operacyjny w Centrum Zdrowia Dziecka był torem przeszkód. Aż do teraz.

Bank Krwi w Centrum Zdrowia Dziecka nazywany jest „sercem szpitala”. Tylko w ciągu 6 miesięcy 2020 roku wydał niemal 6 000 jednostek koncentratów krwinek i osocza. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali podjął się niezwykle ambitnego zadania - przeniesienia do nowej lokalizacji i modernizacji Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Do tej pory pracownicy szpitala, którzy dostarczali krew na blok operacyjny, musieli pokonać schodami w górę i dół ponad 700-metrową trasę. Dziś Bank Krwi znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych a transport ratujących życie płynów odbywa się błyskawicznie.

- Naszą nową Pracownię dzieli teraz od bloku operacyjnego jedyne 30 metrów, a jej nowoczesne pomieszczenia i wyposażenie wspierają nas w codziennej pracy. Bardzo dobrze została usytuowana i zaprojektowana ekspedycja - przyjmowanie i wydawanie krwi poprzez okno podawcze jest teraz wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne dla pracowników - szczególnie w dobie koronawirusa. - mówi Anna Kwiatek, która od ponad 25 lat koordynuje działania Pracowni. Klimatyzowany Bank Krwi został wyposażony w nowoczesny sprzęt chłodniczy, w tym zamrażarki do magazynowania osocza oraz lodówki, w których umieszczane są próbki pacjentów i odczynniki serologiczne. Pracownia współpracuje z 28 oddziałami i 10 poradniami CZD.

Modernizacja i przeniesienie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi to projekt o wartości 500 000 zł. Jego realizacja było możliwa, dzięki osobistemu zaangażowaniu prezes Fundacji K.I.D.S. Patrycji Piekutowskiej, wybitnej skrzypaczki, ambasador Centrum Zdrowia Dziecka, wyróżnionej w 2014 roku przez Fundację „Teraz Polska” tytułem Młodego Lidera Przyszłości.

- Nadany mi tytuł Lidera Przyszłości potraktowałam jako coś niezwykle ważnego, co wzbudziło we mnie wewnętrzne zobowiązanie do działania na rzecz dobra wspólnego. Wtedy nie miałam jeszcze pojęcia, że ja – skrzypaczka-solistka - za cztery lata zostanę prezesem Fundacji Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali. To wynik mojej wieloletniej działalności na rzecz szpitali dziecięcych, którą mogę prowadzić dzięki zaangażowaniu i życzliwości polskiego biznesu. –podkreśla prezes Patrycja Piekutowska.

Pod koniec 2019 roku z inicjatywy Patrycji Piekutowskiej odbył się wyjątkowy koncert „Wielcy Artyści Małym Pacjentom” z udziałem pro bono gwiazd światowej opery - Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna, którym towarzyszyła Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod kierunkiem maestro Rubena Silvy. Koncert zgromadził ponad tysięczną publiczność, a środki ze sprzedaży biletów i cegiełki od darczyńców zasiliły budżet projektu. Dodatkowo inicjatywę wsparła Fundacja Towarzystwo Przyjaciół CZD im. dr Jolanty Chmielik oraz Fundacja Serce Dziecka.

Fundacja K.I.D.S. to Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, który powstał, by zmieniać szpitale w przyjazne szpitale przyszłości. Wprowadza do nich innowacje i nowe technologie. Stale poszukuje do współpracy firm, których zdrowie i dobro dzieci nie są obojętne. Więcej informacji

Obejrzyj film

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.