FUNDACJA TERAZ POLSKA

Dla kogo jest Konkurs „Teraz Polska”

Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
piątek, 10 stycznia 2020

Sprawdź, czy możesz zdobyć prestiżowe Godło „Teraz Polska” wpływające na wzrost sprzedaży i zaufania klientów.

Mówiąc najogólniej, Konkurs „Teraz Polska” adresowany jest do przedsiębiorców i firm oferujących wysokiej jakości produkty lub usługi oraz jednostek wdrażających projekty innowacyjne. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające następujące warunki formalne: podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy (nie jest to działalność na podstawie umowy licencyjnej lub franczyzowej); zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zgłaszającego; zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.

– Organizując Konkurs „Teraz Polska”, mieliśmy jeden cel: pokazać Polakom, że nasze rodzime produkty są dobrej jakości i z sukcesem mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Nie było to łatwe zadanie, ale osiągnęliśmy sukces. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że polskim markom warto zaufać – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”.

 

– 30 lat temu w Konkursie nie nagradzano diagnostyki genetycznej czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, bo ich po prostu nie było. A dziś mamy takie szczęście, że niesamowite innowacyjne projekty powstają również u nas, choć chciałoby się, aby było ich jeszcze więcej. Oczywiście polska gospodarka nie opiera się wyłącznie na innowacjach i start-upach. Konkurs od lat udowadnia, że ważne dla rozwoju są również branże tradycyjne. Nie warto z nich rezygnować, czy marginalizować. Są one wielkim atutem naszej gospodarki i czynią ją różnorodną, co wydaje się mieć w dzisiejszych czasach istotne znaczenie. – mówi Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu „Teraz Polska” mija 31 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.terazpolska.pl. Można również kontaktować się bezpośrednio z organizatorem: nr tel. 22 826 01 91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.