FUNDACJA TERAZ POLSKA

"Etyka w czasach kryzysu gospodarczego"

poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Konferencja dotyczyła roli zagadnień etycznych w czasach kryzysu, w tym m.in. etycznego oblicza sytuacji na rynku pracy, zmian na rynku kapitałowym, społecznego rozłożenia kosztów, wynikających z recesji. Pojawił się także stały element merytoryczny cyklu - analiza dorobku nauki społecznej Jana Pawła II. Stąd udział w konferencji wzięli zarówno ekonomiści, przedstawiciele pracodawców, instytucji finansowych, a także Kościoła.

Konferencję otworzyli gospodarze: prof. Leszek Jasiński - Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji.

Gościem specjalnym konferencji był Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego, który zabrał głos jako pierwszy. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę dekalogu w etycznym podejściu do biznesu. Zaznaczył, że biznes i ewangelia nie są ze sobą sprzeczne.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli również: prof. Ryszard Bugaj - z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP, Tadeusz Czajka - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Laureat Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin, Krzysztof Grabowski reprezentujący Komisję Nadzoru Finansowego oraz Sławomir Szpunar - Marketing Director Poland & Co-ordinator EE Region Saint-Gobain Construction Products Polska.

Wszyscy prelegenci podkreślali fakt, że rynek zawsze premiuje uczciwość w długim okresie.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.