FUNDACJA TERAZ POLSKA

Fundacja współorganizatorem Konferencji "Rola etyki w informacji ekonomicznej"

poniedziałek, 15 marca 2010

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zapraszają do udziału w Konferencji "Rola etyki w informacji ekonomicznej”.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2010r. o godz. 12:00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Konferencja jest już piątą z cyklu zatytułowanego „Ekonomia a etyka”.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie ks. Józef Maj - Proboszcz Parafii św. Katarzyny w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patronat medialny: TVP Info.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.