FUNDACJA TERAZ POLSKA

Godło "Teraz Polska" również dla wybitnych Polaków

czwartek, 14 stycznia 2010

Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego informuje, że Kapituła Godła „Teraz Polska” zaakceptowała inicjatywę zorganizowania Konkursu „Wybitny Polak” w ramach Polskiego Programu Promocyjnego.

Celem przedsięwzięcia jest szczególne uhonorowanie Polaków, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami, postawą, zachowaniem w znaczący sposób przyczyniają się do budowy autorytetu i promocji wizerunku Polski w ostatnim okresie.

Zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę założeniami Konkursu, kandydatów do wyróżnienia zgłaszają członkowie Kapituły współdziałając ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami z różnych dziedzin działalności (np. gospodarka, kultura, nauka, sport).

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.