FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
III Kongres Branży Mleczarskiej

III Kongres Branży Mleczarskiej

13 maja 2014

Najwięksi producenci z branży mleczarskiej, firmy zajmujące się przetwórstwem, dystrybutorzy, przedstawiciele branżowych stowarzyszeń oraz agencji proeksportowych wezmą udział w trzeciej edycji Kongresu Branży Mleczarskiej, który odbędzie się 4 czerwca w Warszawie. Wydarzenie odbywające się pod patronatem Fundacji Teraz Polska będzie okazją do omówienia najważniejszych kwestii związanych z eksportem dla tej branży.

Główne tematy spotkania to m.in.: bieżąca sytuacja eksportu produktów branży mleczarskiej (kwestia wschodnia – polski eksport mleczarski na rynki poza unijne – wzrost eksportu na rynki azjatyckie), aktualne wymagania weterynaryjne, gwarancje handlowe, finansowanie i zabezpieczenie eksportu, certyfikacja żywności, zarządzenie łańcuchem dostaw oraz promocja polskiej marki na rynkach światowych.

Kongres jest kontynuacją idei spotkań biznesowych dla sektora spożywczego, które są płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli największych eksporterów, kadrę kierowniczą, reprezentantów instytucji, agencji proeksportowych oraz władz rządowych.

Rejestracja uczestników prowadzona jest pod adresem: www.kongresbm.pl
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Główny Inspektorat Weterynarii, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Federacja Producentów Żywności, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
Współorganizator merytoryczny: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Partnerzy Merytoryczni: Bank BGŻ, TÜV Rheinland Polska, DNB Bank Polska
Partner: Fraikin Polska


Więcej informacji:
Agnieszka Mężyńska
tel.: 668 176 175, e-mail.: agnieszka.mezynska@openlinks.pl
OpenLinks

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.