FUNDACJA TERAZ POLSKA

Jak promować polskie produkty i marki (video)

SGH
piątek, 26 czerwca 2020

Jak skutecznie promować polskie produkty? Jaka jest ocena dotychczasowych strategii promocyjnych? Co to jest patriotyzm konsumencki i czy ma sens ekonomiczny z perspektywy producentów i konsumentów? Czy oznaczenie „Made in Poland” jest czynnikiem zwiększającym sprzedaż czy obciążeniem? Jak kształtować wizerunek kraju i promować Polskę za granicą? Zapraszamy do obejrzenia szóstego Czwartkowego spotkania SGH, podczas którego dyskutowali Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i prof. dr hab. Bogdan Mróz, Katedra Badań Zachowań Konsumentów, SGH

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.