FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "POLSKA INNOWACYJNA. Kapitał dla innowacyjnej gospodarki"

czwartek, 13 listopada 2008

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wraz z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN i Polską Agencją Rozwoju Przedsięborczości zapraszają do udziału w konferencji pt. „POLSKA INNOWACYJNA. KAPITAŁ DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”, która odbędzie się 20 listopada 2008 r. w Pałacu Staszica w Warszawie (Sala Okrągłego Stołu), w godz. 10.00-15.00. Konferencję poprowadzi red. Jerzy Metelski.

Konferencja jest kolejnym elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 18 listopada 2008 r.., faksem na numer 022/827 64 87 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@terazpolska.pl.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.