FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Polski Sukces. Promocja zdrowia"

wtorek, 16 grudnia 2008

12. grudnia 2008r. w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja „Polski Sukces Promocja Zdrowia”. Był to szczególny rodzaj spotkania zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski, przy współpracy i pod patronatem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Przedstawia sukcesy w zakresie trzech największych programów promujących problematykę zdrowia w Polsce: ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, POLKARD – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, oraz „Badania przesiewowe słuchu i głosu dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej”.

Szczególną rolą tej konferencji było przedstawienie istotnych problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa środowiskom pozamedycznym, zwłaszcza pracodawcom. Jest to nowy oryginalny sposób podejścia do profilaktyki zdrowotnej. Zadaniem konferencji było, z jednej strony pokazać najważniejsze zagrożenia dotyczące dzieci, młodzieży i dorosłych, a z drugiej strony włączyć środowiska pracownicze, zakłady pracy do systemu działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia i nasilenia przebiegu tych schorzeń. Dotychczas medycyna pracy koncentrowała się na chorobach zawodowych, teraz organizatorzy konferencji chcieliby szerzyć prozdrowotne zachowania z wykorzystaniem zakładowych organizacji i przy współpracy z ich pracodawcami. Ma to wymiar nie tylko społeczny, ale również ekonomiczny, gdyż jak dokumentuje jeden z referatów, inwestycje w prozdrowotne zachowania pracowników finansowane z zakładowych funduszy przynoszą wymierny zysk pracodawcy. Jednocześnie tworzy się kolejny, poza systemem opieki zdrowotnej sposób oddziaływania na społeczeństwo polskie mający na celu promocję zdrowia, zarówno wśród osób chorych jak i potencjalnie zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi. Jest to istotne tym bardziej, iż promowanie zdrowego stylu życia w środowisku pracowników oddziaływuje na zdrowie ich rodzin - czego pracownik nauczy się w pracy, zastosuje wśród najbliższych.

W konferencji - poza przedstawicielami Fundacji - wzięli czynny udział: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.