FUNDACJA TERAZ POLSKA

Made in Poland

czwartek, 26 listopada 2009

Pod patronatem Fundacji - wraz z dziennikiem Rzeczpospolita - w dniu 16. listopada ukazała się publikacja pt.: "Made in Poland" wydawnictwa BOSTON MEDIA. Nakład: 100.000 egzemplarzy.

Publikacji towarzyszy serwis na stronie dziennika Rzeczpospolita oraz darmowe e-wydanie.

Zapraszamy do lektury:

  1. Certyfikujemy polską jakość – o strategicznym znaczeniu komunikatu „Made in Poland” w sprzedaży produktów na krajowym rynku pisze Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Pan Krzysztof Przybył wraz ze swoim doradcą Jarosławem Górskim.
  2. Siła w lojalności – o znaczeniu pochodzenia w przywiązaniu klienta do marki.
  3. Przed nazwiskiem dodaj „odpowiedzialny” - czy CSR faktycznie podporządkowany jest firmowemu marketingowi?
  4. Musimy wykorzystać szansę dla Polski – rozmowa w Prezesem Instytutu Marki Polskiej, Panem Mirosławem A. Borucem.
  5. Marka a relacje inwestorskie – o powiązaniu marki z wartością firmy.
  6. Poprzeczka wysoko podniesiona – rozmowa z Prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Panem Krzysztofem Przybyłem.
  7. W poszukiwaniu firmowego „JA” - o budowaniu tożsamości marki.
  8. Kupowanie marki – o znaczeniu niepoliczalnych aktywów firmy
  9. Budowanie unikalnego wizerunku – czyli corporate identity.

Ponadto doskonałe przykłady polskich sukcesów, case study, najlepszych polskich marek.

Kolejne wydanie wczesną wiosną 2009 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji: kontakt@bostonmedia.com.pl

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.