FUNDACJA TERAZ POLSKA

„Między Konkurencją a Współpracą - Nowy Cyfrowy Świat”

czwartek, 6 lutego 2020

9 marca w Hotelu Hilton w Warszawie rozpocznie się 12. Forum Gospodarcze TIME - spotkanie przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Fundacja „Teraz Polska” jest współorganizatorem tego wydarzenia. 

Gospodarka sieciowa, technologia 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędo-wym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania możliwości cyfrowych. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego, które usprawniłoby prowadzenie działalności gospodarczej.

Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele firm z branży teleinformatycznej, energetycznej, elektronicznej i finansowej, eksperci, naukowcy i przedstawiciele władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej. Wśród nich znajdują się, m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Doreen Bogdan-Martin, Dyrektor ITU (Telecommunication Development Bureau), Peter Stuckmann – Komisja Europejska DG Connect, Bocar Ba – CEO Samena Telecommunications, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecilia Bonefeld-Dahl – dyrektor generalna DigitalEurope, a także wielu innych znamienitych gości.  

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: fgtime.pl 
Uczestnictwo dla dziennikarzy i administracji państwowej jest BEZPŁATNE po wcześniejszej rejestracji na stronie fgtime.pl

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.