FUNDACJA TERAZ POLSKA

Odciążmy polskie sądy

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Krzysztof Przybył

Niekończący się spór o tak zwaną reformę sądownictwa wszedł w nową odsłonę. W cieniu awantur i wzajemnych zarzutów umknęła niemal całkowicie niezauważona kolejna podwyżka opłat sądowych. Podwyżka znacząca. Co gorsza, nie rekompensuje jej krótszy czas postępowań i większa efektywność sądów. Coraz więcej przedsiębiorców robi, co może, by nie być skazanym na drogie i opieszałe sądy powszechne.

Zauważmy, że opłaty sądowe to tylko element kosztów procesowych. Sądzę, że gdyby nawet słona podwyżka była ceną za dobrą i szybką pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości, to wielu przedsiębiorców gotowych byłoby taką cenę zapłacić. Bo koszty procesowe to przecież również koszty zastępstwa procesowego, rozmaitych czynności procesowych, urzędowych etc. W przypadku postępowań ciągnących się latami mogą one urosnąć do kwoty dorównującej przedmiotowi sporu. Przypominają się staropolskie spory o gruszę na miedzy, ciągnące się z pokolenia na pokolenie. Jeśli mamy już nawiązywać do narodowych tradycji, to raczej nie w sferze sądownictwa…

Krajowy Rejestr Długów przedstawił analizę po dwóch miesiącach obowiązywania wyższych opłat. Okazało się, że część wierzycieli rezygnuje ze składania pozwów, bowiem kalkuluje, że im się to nie opłaca. Ze względów, o których pisałem wyżej. To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy z nieuczciwości uczynili sposób na życie. Byle by tylko dobrze oszacować sumę, a z dużym prawdopodobieństwem uda się ujść prawu.

Alternatywą dla sądów powszechnych są sądy polubowne. Aż dziw, że państwo, chociażby ze względu na przeciążenie sądownictwa powszechnego, nie promuje ze wszystkich sił i nie ułatwia rozwoju arbitrażu. A przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na arbitraż i mediację jako alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Szybkość postępowań i w rezultacie mniejsze koszty – to jedno; możliwość porozumienia, które będzie akceptowalnym kompromisem dla każdej ze stron – to drugie. W końcu w większości spraw cywilnych, a zwłaszcza w świecie biznesu, nie chodzi o to, by toczyć wojnę z przeciwnikiem, ale by uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.