FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Politechnika Gdańska
Fot. Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych

27 maja 2022

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej posiada najwyższą kategorię naukową A+. Wchodząca w skład Wydziału Katedra Systemów Multimedialnych prowadzi prace badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczące tematyki inteligentnych technik multimedialnych i ich zastosowań. Liczne patenty, wdrożenia badań, współpraca z instytucjami naukowymi, liczba realizowanych grantów świadczą o aktywności naukowej Wydziału. Jedno z wdrożeń, „CyberOko”- system do komunikowania się z pacjentami po urazach mózgu - zostało wyróżnione Godłem „Teraz Polska” oraz prestiżową międzynarodową nagrodą medyczną „Prix Galien”. W 2021 r. zespół KSM został wyróżniony Nagrodą Naukową Siemensa za opracowanie inteligentnych znaków drogowych.

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X zostały opracowane w celu zapobiegania kolizjom drogowym, w szczególności wynikającym z raptownego hamowania. Inteligentny znak drogowy komunikuje prędkość obliczoną na podstawie informacji otrzymanych z ciągu tego samego rodzaju znaków, rozmieszczonych wzdłuż odcinka autostrady, połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Zalecana prędkość jazdy jest wyświetlana na wyświetlaczu oraz przekazywana bezprzewodowo do wiadomości kierowców w pojazdach wyposażonych w interfejs V2X (interfejs do systemu komunikacji elektronicznej pojazd-infrastruktura). Aktywne znaki drogowe skonstruowane zostały w wersji wolnostojącej, przeznaczonej do montażu na słupach na poboczu jezdni oraz w wersji przeznaczonej do zawieszenia na bramownicach.

Prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych

Politechnika Gdańska (PG) jest uczelnią techniczną, ma status uczelni badawczej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) został laureatem Konkursu „Teraz Polska” już po raz drugi. Uprzednio, w 2015 r., otrzymaliśmy Godło za wynalazek CyberOko, który pozwala na komunikowanie się z osobami niewykazującymi oznak przytomności. W 2021 r. zakończyliśmy prace nad inteligentnymi znakami drogowymi, które komunikują bezpieczną prędkość kierowcom, działając w sposób autonomiczny, tzn. w oparciu o pomiary ruchu drogowego prowadzone za pomocą czujników wbudowanych w te znaki drogowe o zmiennej treści. Oba wyróżnione wynalazki powstały w Katedrze Systemów Multimedialnych, która jest częścią Wydziału ETI PG.

Godło „Teraz Polska”, przyznawane na zasadzie selekcji konkursowej, jest dla nas potwierdzeniem wysokiej oceny przydatności naszych opracowań i motywacją do podejmowania kolejnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Korzystając z możliwości posługiwania się logotypem Godła „Teraz Polska”, promujemy uczelnię, macierzysty wydział, a także aspekt społecznej przydatności wyników badań naukowych.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.