FUNDACJA TERAZ POLSKA

Polska rośnie w siłę - dzięki gminom

Teraz Polska
czwartek, 6 lutego 2020

Krzysztof Przybył

Konkurs „Teraz Polska” to sztandarowy i największy projekt, w który zaangażowana jest nasza Fundacja, ale obok Konkursu przez cały rok współorganizujemy i wspieramy wiele inicjatyw. Niektóre, tak jak Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, od wielu lat. W styczniu poznaliśmy laureatów kolejnej edycji.

Fundacja „Teraz Polska” podkreśla, że nie tylko przedsiębiorcy, ale i polskie gminy mogą być znakomitymi markami, budującymi prestiż tej największej, ważnej dla nas wszystkich – Marki Polska. Dlatego Godłem „Teraz Polska” od wielu lat posługują się także najlepsze gminy w Polsce.

21 stycznia w gmachu Sejmu odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Była ona okazją do wystąpień ekspertów i samorządowców, ale także do ogłoszenia wyników dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST. Fundacja „Teraz Polska” była partnerem wydarzenia po raz jedenasty.

Jaka jest idea tego rankingu? Pod lupę ekspertów (pod kierunkiem profesora Eugeniusza Sobczaka) trafia piętnaście wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju, mianowicie gospodarkę, sferę społeczną i ochronę środowiska. Nie ma wątpliwości, że to trzy kluczowe dla rozwoju całego kraju obszary. To, jakie będziemy mieli na tym polu osiągnięcia, zdefiniuje przyszłość Polski i Polaków. A takie osiągnięcia trzeba budować u podstaw, czyli właśnie w gminach. Dodam, że ranking obejmuje wszystkie polskie gminy, a opiera się na obiektywnych danych, dostarczanych przez wiarygodną i niezależną instytucję - Główny Urząd Statystyczny. Dlatego wyniki są także wiarygodnym odbiciem rozwoju naszych „małych ojczyzn” i pozwalają wyłonić liderów w podziale na gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.