FUNDACJA TERAZ POLSKA

Pomagać każdy może!

poniedziałek, 28 października 2019

Krzysztof Przybył

Aż dwie trzecie respondentów badania przeprowadzonego przez panel badawczy Ariadna uważa, że osoby zamożne za mało lub wcale nie angażują się w działania charytatywne. Zdaniem większości ankietowanych, przekazywanie części pieniędzy na potrzeby osób potrzebujących powinno być obowiązkiem osób zamożnych. Jednym słowem – widać jak na dłoni, że Polacy muszą się sporo nauczyć o tym, czym jest dobroczynność. Na pewno nie powinnością ograniczoną do najbogatszych.

Wokół wyników badania „Polacy o dobroczynności zamożnych” 16 października w warszawskiej Galerii Delfiny toczyła się ciekawa dyskusja, zorganizowana przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego. Uczestniczył w niej m.in. Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Jak zauważył Michał, Polacy włączają się w akcje dobroczynne głównie zimą – np. podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Szlachetnej Paczki. Broń Boże tego nie krytykuję – każdy grosz przekazany na szlachetny cel jest cenny z kilku względów. A najbardziej dlatego, że stanowi promocję społecznego zaangażowania: jeśli dziecko, małżonek, sąsiad widzą, że wspomagam potrzebujących, to istnieje duża szansa, iż pójdą za moim przykładem. Trzeba jednak podkreślić: badania Ariadny pokazują, że nadal nie wiemy, czym jest dobroczynność i co się z nią wiąże.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.