FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Poznajmy Wybitnych Polaków z Nowego Jorku

Poznajmy Wybitnych Polaków z Nowego Jorku

14 czerwca 2024

13 czerwca w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbyła się uroczystość wręczenia tytułów Wybitny Polak z Nowego Jorku. Symboliczne statuetki wręczył Adrian Kubicki, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, a dyplomy wręczył Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które poprzez zawodowe sukcesy oraz prospołeczne postawy przyczyniają się do pozytywnego postrzegania Polski i Polaków na świecie.  Konkurs „Wybitny Polak” powstał  z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, a realizują go środowiska polonijne, wspierane w jego organizacji przez polskie konsulaty i ambasady. Tytuły są przyznawane w pięciu kategoriach: Nauka, Biznes, Kultura, Osobowość oraz Młody Polak.

 

W tym roku  tytuł Wybitnego Polaka w Nowym Jorku otrzymali:

Kategoria NAUKA

Prof. dr hab. inż. Janusz Romański, naukowiec z zakresu inżynierii materiałowej, działacz polonijny

Urodzony 14 marca 1943 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej, na której uzyskał tytuł doktora habilitowanego z inżynierii mechanicznej w 1978.
 
Zajmował się działalnością dydaktyczną oraz naukową na: Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Drexela w Filadelfii oraz Uniwersytecie Widener. Prowadził także badania jako  starszy inżynier konstrukcji w Piasecki Aircraft Corporation.

W swoim dorobku ma ponad 60 publikacji naukowych z zakresu własności materiałów i ich charakterystyki w zastosowaniu dla śmigłowców wojskowych. Jest współautorem kilku projektów przemysłowych i badawczych dla Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych i Marynarki Wojennej USA, finansowanych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

Uczestnik seminariów i konferencji w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. Posiada tytuł rzeczoznawcy w zakresie technologii spawania i wytrzymałości materiałów. W latach 1979-1984 był członkiem Rady Redakcyjnej „Przeglądu Spawalniczego” oraz „Shipbuilding”. Jako ekspert w dziedzinie naprężeń materiałów przeprowadził kilka projektów branżowych i badawczych dotyczących modyfikacji i unowocześnienia śmigłowców wojskowych. Jest wieloletnim dyrektorem w Radzie Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim, medalem Wojska Polskiego, medalami Pro Patria, medalem Ignacego Paderewskiego, medalem Tadeusza Kościuszki, Złotą Odznaką Polonia Technica.

 

Kategoria BIZNES

Wojciech Jackowski, adwokat, działacz polonijny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Południowego Oregonu oraz Uniwersytetu Florydy. Adwokat w stanie Nowy Jork, partner w kancelarii prawniczej Offit Kurman.

Swoją praktykę prawniczą koncentruje na rozwiązywaniu sporów handlowych i korporacyjnych. Reprezentuje klientów w sądach federalnych i stanowych oraz przed organami arbitrażowymi i administracyjnymi na szczeblu krajowym. Ma także doświadczenie w międzynarodowych sporach prawniczych. Jako były partner w nowojorskiej kancelarii prawniczej Menaker&Herrmann LLP, zdobył szerokie doświadczenie w sporach dotyczących nieruchomości, umów budowlanych, wad projektanckich i konstrukcyjnych, reprezentując różne zainteresowane strony z branży nieruchomości w mediacjach, arbitrażach, procesach. Swoją karierę rozpoczął jako prokurator oraz zastępca prokuratora okręgowego w Brooklynie, w stanie Nowy Jork, gdzie był członkiem Biura ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej i Zorganizowanej.  

Od 2017 roku był prezesem Polish-American Business Club, który wprowadził w poczet członków izby European-American Chamber of Commerce, zrzeszającą największe bilateralne izby handlowe na kontynencie amerykańskim.Wspiera wiele organizacji polonijnych i polsko-amerykańskich w działalności kulturalnej, gospodarczej, charytatywnej i społecznej.

 

Kategoria KULTURA

Dr hab. Małgorzata Kellis, śpiewaczka operowa

Występowała na koncertach, w operach i oratoriach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Polsce, USA, Rosji i Chinach. Często możemy podziwiać jej głos w kraju, na scenach m.in.  Filharmonii Narodowej w Warszawie,  Opery Krakowskiej czy Opery Śląskiej. Śpiewała także w  Operze Riverside, legendarnej rzymskiej Accademia di Santa Cecilia , Carnegie Hall w Nowym Jorku i wielu innych. Swój dorobek artystyczny prezentowała na konferencjach PIASA, Arts and Sciences Conference na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, na Uniwersytecie Binghamton w Nowym Jorku oraz w Muzeum Sembrich nad jeziorem George. Od lipca 2016 roku jest nauczycielem na New York Big Apple Music Festival. Organizatorka i producentka wydarzeń muzycznych. W 2015 roku prowadziła kursy mistrzowskie i była jurorem na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Lanzhou. Przez ostatnie kilka lat była autorką i tłumaczką artykułów muzycznych i recenzji, publikowanych w polskim magazynie „Twoja Muza” oraz w Polish Weekly News w Nowym Jorku, gdzie również prowadzi swoje nowojorskie studio wokalne.

Od kilku lat zajmuje się gatunkiem recitalowym. Jest to związane z przewodem doktorskim, który ukończyła w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a potem przewodem habilitacyjnym w Akademii Muzycznej w Łodzi. W obydwu przypadkach przedmiotem dociekań były pieśni.

Niedawno zainicjowała i została dyrektor artystyczną Międzynarodowego Konkursu Kolęd dla solistów i grup chóralnych, organizowanego przez Fundację Nowodworskiego w Nowym Jorku.

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Helena Knapczyk, działaczka polonijna

Jest jednym z nielicznych już świadków martyrologii narodu polskiego podczas drugiej wojny światowej oraz zsyłki naszych rodaków na Sybir. Znana jest także jako działaczka polonijna i prezeska (na Stany Zjednoczone i Kanadę) Korpusu Pomocniczego Pań. Funkcję tę pełni od 1991 r. Wcześniej przez trzy lata była wiceprezeską tej organizacji, a działa w niej od 1962 r. koncentrując swoje działania na opiece nad schorowanymi, samotnymi i kalekimi weteranami zarówno drugiej, jak i pierwszej wojny światowej, w tym także byłymi żołnierzami Błękitnej Armii. W 1973 roku założyła i przez wiele lat prowadziła działający do dzisiaj w Bridgeport w stanie Connecticut folklorystyczny zespół taneczny "Orlęta", który promuje wśród polonijnej młodzieży polską tradycję i kulturę. Od wielu lat odwiedza polonijne oraz amerykańskie szkoły i uświadamia dzieci oraz młodzież, a także przekazuje im wiedzę i historię związaną z drugą wojną światową oraz zsyłkami Polaków na Sybir.

Jej rodzina mieszkała niedaleko Lwowa, w kolonii Niedźwiednia, w powiecie Żółkiew. We wrześniu 1939 r. struchleli, bo żyli wcześniej pod zaborem, a minęło ledwie 21 lat i znowu rozgorzała wojna. Niemcy byli na tych terenach niecałe trzy tygodnie.

10 lutego 1940 roku Rosjanie przyszli do domu małej Heleny i zmusili rodzinę do opuszczenia go w pół godziny. Odebrali rodzinie wartościowe rzeczy, przewieźli do Lwowa i załadowali do zwierzęcych wagonów. Do obozu na Syberii, nad rzeką Jenisej w Kraju Krasnojarskim dotarli po ok. pięciu tygodniach, na Wielkanoc. Z Krasnojarska szli 300 km przez sześć dni, lodem na Jeniseju, od świtu do zmroku. W nocy trafiali do kołchozów. Było przeraźliwie zimno. Temperatura dochodziła do minus 50 stopni.

Z Uzbekistanu Knapczyk trafiła do Indii, Pakistanu, Iranu, Tanzanii, a w końcu do Wielkiej Brytanii, skąd z mężem przeprowadziła się do USA w roku 1959. Straciła rodziców siostrę i dwóch braci.

Helena Knapczyk spisała swoje wspomnienia w książce „Śladami losów przez cztery kontynenty” wydanej po polsku i po angielsku.” (Źródło Dzieje.pl)

 

Kategoria MŁODY POLAK

Nicolas Caponyas, pianista, nauczyciel, kierownik artystyczny

Współzałożyciel i prowadzący polsko-amerykańskiego The Greenpoint Children’s Choir. Kierownik i prowadzący Chóru Jutrzenka, z którym zdobył 3. miejsce na PSAA Convention and Choir Competition w 2023. Nauczyciel gry na fortepianie w Mannes School of Music oraz w KOBO Music Studio. Akompaniator na wydziale wokalnym w Mannes School of Music. Prowadzi także zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym w St. Stanislaus Kostka Catholic Academy na Greenpoincie.

Członek Rady Dyrektorów w Children’s Smile Foundation. Wykonawca podczas charytatywnych koncertów dla Polonii z Nowego Jorku i New Jersey. Laureat licznych stypendiów i nagród, w tym honorowego wyróżnienia w konkursie Yamaha Young Performing Artists Competition.

 

 

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.