FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2010

9 listopada 2010

Sopot, Kleszczów i Polkowice to zwycięzcy Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmin 2010.

Już po raz siódmy Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłosił Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking bazuje na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), a jego wynik odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych.

Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i oceny wszystkich 2479 polskich samorządów, w podziale na trzy grupy odzwierciedlające charakter administracyjny jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zestawienia jest ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich samorządów w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
 2. Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
 3. Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
 4. Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
 5. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
 6. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano minus 1 punkt),
 7. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 punkt),
 8. Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% przyznano 1 punkt),
 9. Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę przyznano 1 punkt),
 10. Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę przyznano minus 1 punkt),
 11. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta przyznano 1 punkt),
 12. Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1 komputer przyznano 1 punkt),
 13. Udział radnych z wyższy wykształceniem ( za 1% przyznano 1 punkt),
 14. Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% przyznano 1 punkt),
 15. Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 punkt),
 16. Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 1 punkt).

Wszystkim wyróżnionym gminom gratulujemy i zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "Teraz Polska" dla Gmin!

Galeria zdjęć

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.