FUNDACJA TERAZ POLSKA

Relacja z debaty: W jedności siła

czwartek, 23 stycznia 2014

Jak budować markę „Polska”? - Wspólnie!

22 stycznia 2014 w warszawskiej Rezydencji Belweder odbyła się debata „W jedności siła. Pierwsze damy polskiej promocji o budowie marki Polska” zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i Magazyn Teraz Polska. Okazuje się, że w najważniejszych polskich resortach za promocję Polski odpowiedzialne są kobiety. Po raz pierwszy miały więc szansę skonfrontować się i porozmawiać o potrzebie skutecznej promocji marki Polska.

OBEJRZJ CAŁĄ DEBATĘ (VIDEO)

Wprowadzający do debaty Paweł Rabiej (Thinktank) zaznaczył, że fakt, że to właśnie Panie zajmują się promocją w najważniejszych w Polsce resortach bardzo dobrze wróży na przyszłość. Wynika to z większej u Pań zdolności do networku, ale i większej kreatywności i innowacyjności. Podobną tezę postawił Sławomir Majman (Prezes Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) mówiąc, że panie mają więcej energii, żwawości i esprit, czyli tego czego najbardziej potrzeba dla promowania Polski.

Podczas gdy Panowie dywagowali o Paniach, uczestniczki odpowiadały na pytanie, jak wygląda wizerunek marki narodowej, jak poszczególne resorty wydatkują budżety przeznaczone na promocję, jakie wyzwania promocyjne stoją przed Polską w nowym roku a także w jaki sposób kreować spójną markę Polska. Jako przykłady największych sukcesów promocyjnych Polski, zgodnie wymieniały Prezydencję Polski w UE, Euro 2012 oraz Rok Chopinowski.

- Były to szanse wykorzystane przez Polskę w 100% i pokazały, że poszczególne resorty mogą z sobą współpracować, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu instytucji odpowiedzialnych za promocję Polski osiągniemy efekt skali. Ta chęć współdziałania jest niezależna od płci – przekonywała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Ministerstwo Gospodarki planuje rewolucję w myśleniu o promocji gospodarczej, którą chcemy klastrować i silnie połączyć z biznesem, innowacją, nową technologią. Robimy to chociażby poprzez tworzenie najnowocześniejszych centrów gospodarczych Polski na całym świecie, będących swoistymi inkubatorami przedsiębiorczości – dodała.

– Istotną rolę w nadaniu odpowiedniego kierunku pomysłom powstałym w kilku resortach i koordynowaniu naszych działań odgrywa Rada Promocji Polski pod przewodnictwem ministra Radosława Sikorskiego – zaznaczyła wiceminister Katarzyna Kacperczyk (MSZ). Podkreśliła również znaczenie przyjęcia dokumentu „Zasady promocji marki Polska”, który jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia spójnego przekazu promocyjnego dla wszystkich zajmujących się tą kwestią instytucji. Wiceminister Kacperczyk zaprezentowała także plany promocyjne MSZ na 2014 r., w którym obchodzić będziemy 10. rocznicę akcesji Polski do UE, 15. rocznicę wejścia naszego kraju do NATO oraz 25. rocznicę rozpoczęcia transformacji ustrojowej.

Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki z zadowoleniem mówiła o boomie inwestycyjnym w obszarze kultury, który zawdzięczamy pozyskanym z UE funduszom.
- Promocja to nie tylko wydawanie pieniędzy na festiwale, koncerty, wydarzenia kulturalne. To również wspieranie przemysłów artystycznych, szkolnictwa i instytucji artystycznych. To wszystko kreuje nasz wizerunek – mówiła wiceminister Smoleń – Niewątpliwie nasz największy sukces to zmiana podejścia do kultury, nie traktowania jej jako elementu towarzyszącego, ale jako wartości samej w sobie. W końcu uświadomiliśmy sobie, że kultura sama w sobie promuje Polskę – dodała.

Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, podkreślała, że Polska jest w dobrym okresie jeśli chodzi o promocję, zarówno dzięki dużym wydarzeniom, które miały u nas miejsce po 2010 roku, ale także dzięki ogromnej pracy i współdziałaniu poszczególnych osób i ministerstw. Dzięki temu trudno jest znaleźć w tym ostatnim okresie projekt, wydarzenie, które by się nie udało, czy nie byłoby wykorzystaną promocyjnie szansą.

Wiceminister Zofia Szalczyk (MRiRW) zwróciła uwagę, że nieważna jest tylko sama promocja, ale również reagowanie na sytuacje kryzysowe, przypominając kryzysową sytuację wokół wizerunku polskiej żywności na rynku czeskim. Równocześnie wyraziła zadowolenie, że opinia o polskiej żywności zmienia się na lepsze i że mamy dobry eksport na nowe rynki świata, stając się konkurencyjni.

ZOBACZ ZDJĘCIA

* * * * *


Organizatorem debaty była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, której celem jest promowanie w kraju oraz za granicą polskich produktów, usług i gmin oraz Magazyn „Teraz Polska”, który poświęcony jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym pojęciem patriotyzmu. Idea debaty narodziła się wraz z tematem przewodnim przygotowywanego numeru magazynu TERAZ POLSKA, jakim jest rola kobiet w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym i politycznym, pt. "Czy Polska jest kobietą?". Okazało się, że w tak bliskiej dla Fundacji i Magazynu dziedzinie, jaką jest promocja Polski, prym wiodą właśnie kobiety. 


 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.