FUNDACJA TERAZ POLSKA

Seminarium "Teraz Polska Promocja - czy umiemy się promować?"

środa, 22 października 2008

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego organizuje kolejne seminarium w ramach Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, któremu przyświeca idea „promocji polskiego sukcesu, poznawania, jak z doświadczeń przeszłości i teraźniejszości budować sukces przyszłości”. Seminarium szkoleniowe nt. „Teraz Polska Promocja – czy umiemy się promować?” odbędzie się w dniach 3-4 listopada br. w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie promocji, w oparciu o skuteczną współpracę samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki projektu badawczego „Teraz Polska Promocja” nt. stanu i perspektyw promocji Polski, a doświadczeniami promocyjnymi podzielą się włodarze miast (Ciechocinek, Toruń),Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele firm – Laureatów Godła „Teraz Polska”.

Szczegóły dotyczące seminarium i warunków uczestnictwa w nim można uzyskać od Pani Jolanty Deneki-Kapkowskiej: j.kapkowska@terazpolska.pl.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.