FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Materiały prasowe XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Fot. Materiały prasowe XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników - zgłoszenia firm do 17 września

9 września 2021

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. W dwudniowej imprezie bierze udział ok. 70 firm i instytucji. Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką. Termin zgłoszeń upływa 17 września 2021 r.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich. Z powodu sytuacji epidemicznej XXVII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inauguracja dystrybucji katalogu zaplanowana jest na 18 października 2021 roku. 

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Katalog zostanie również przekazany do organizacji studenckich na Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowania o nim w mediach społecznościowych. Zaplanowano również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych projektem na stronę internetową: http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVII-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-18-pazdziernika-2021-r

Następne targi przewidziane są na marzec 2022 r.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego objęła patronatem XXVII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Materiały prasowe XXVII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.