FUNDACJA TERAZ POLSKA

„Teraz Polska” po raz XXII

środa, 19 października 2011

Fundacja Godła Promocyjnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków do nadchodzącej XXII już edycji najbardziej znanego, gospodarczego konkursu w Polsce. Firmy i gminy chcące ubiegać się o Godło „Teraz Polska” mają czas na złożenie wniosków do 31 stycznia 2012r.

Idea nagradzania najlepszych w swojej branży zrodziła się na początku lat 90tych. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu ostatnich XX lat spośród 4500 startujących w konkursie nagrodzono prawie 500 uczestników. Tak ogromne zainteresowanie Konkursem wynika z jednego, istotnego faktu - Godło „Teraz Polska” w dalszym ciągu pozostaje najbardziej rozpoznawalną i najważniejszą nagrodą promocyjną w Polsce, a jego zdobycie jest dla Laureatów gwarancją wzrostu prestiżu firmy i zaufania wśród jej partnerów biznesowych.


Wszystkie przyjęte do konkursu wnioski, po wstępnej weryfikacji, zostaną przekazane do Komisji Ekspertów i poddane wnikliwej ocenie. Najwyżej ocenione zgłoszenia zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich pod koniec kwietnia Kapituła wyłoni Laureatów Konkursu, natomiast uroczysty koncert galowy odbędzie się w maju 2012r. Wszystkie nagrodzone firmy otrzymają prawo do umieszczania na swoich produktach i usługach Godła „Teraz Polska”, symbolizującego najwyższą jakość oraz będą mogły skorzystać z pakietu promocyjnego oferowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.


Aby przystąpić do konkursu należy:

  •  przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł, a następnie do dnia 31 stycznia 2012r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami
  • uiścić opłatę weryfikacyjną

Dołącz do grona najlepszych!

Zobacz także:

Galeria zdjęć z gali  XXI edycji "Teraz Polska"

Lista Laureatów XXI edycji

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.