FUNDACJA TERAZ POLSKA

Uniwersal Sp. z o.o.

Fot. Uniwersal Sp. z o.o.
wtorek, 25 maja 2021

Uniwersal Sp. z o.o. z Katowic to firma mająca wieloletnie doświadczenie w branży wentylacyjnej, specjalizująca się w wentylatorach dachowych, kanałowych, ściennych, wywietrznikach, akcesoriach wentylacyjnych i automatyce. Obecnie produkowane są typoszeregi wentylatorów: standardowych, kwasoodpornych, przeciwwybuchowych oraz na podwyższoną temperaturę (VE). Produkty posiadają silniki komutowane elektronicznie, charakteryzujące się niskim zużyciem energii, cichą pracą i bezawaryjnością.

 

Wywietrzaki hybrydowe (zintegrowane) Monsun powstały w wyniku połączenia wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną. Wewnątrz wywietrznika jest zamontowany wentylator, który może być dołączony do odciągu wentylacji mechanicznej. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją podczas jego pracy. Wentylator stanowi zwieńczenie wywietrzaka zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. Innowacja polega na specyficznym ukształtowaniu kopuły, co powoduje podciśnienie zwiększające efektywność urządzenia o 20 proc.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.