FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Wybitni Polacy na świecie

Wybitni Polacy na świecie

25 maja 2015

W tym roku po raz szósty Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wybrała Wybitnych Polaków. Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na kwietniowym posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu tytułu „Wybitny Polak” osobom, które - w opinii Kapituły - w największym stopniu przyczyniły się do budowy oraz promocji pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Wśród licznych nominowanych do tej nagrody znaleźli się także Laureaci zagranicznych edycji Konkursu „Wybitny Polak”. 

Konkurs „Wybitny Polak” ma na celu wyłonienie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie. – To doskonała okazja do zaprezentowania dokonań Polaków oraz wyróżnienie i promocja tych osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami. To także szansa, by przybliżyć sylwetki Wybitnych Polaków mieszkających za granicą, gdyż jak pokazuje praktyka, bardzo często nasi rodacy, znani i szanowani na emigracji, pozostają zupełnie anonimowi dla nas – Polaków mieszkających w kraju. – wyjaśnia Michał Lipiński, Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. 

Dla zwycięzców regionalnych edycji Konkursu, mieszkających na co dzień poza Polską, bariera językowa, różnice kulturowe nie są przeszkodą w pełnym uczestniczeniu w życiu za granicą. W pełni wpisują się swoją działalnością w życie społeczne, wzmacniając swoimi dokonaniami pozytywny wizerunek Polaków za granicą. Ambitni, pracowici, skuteczni – swoją działalnością zadają kłam obiegowym opiniom o imigrantach.

Laureaci zagranicznych edycji wybierani są w pięciu kategoriach: NAUKA, KULTURA, BIZNES, OSOBOWOŚĆ i MŁODY POLAK. Rokrocznie wśród Laureatów znajdują się wyjątkowe osobistości, które swoimi dokonaniami skutecznie promują nasz kraj, z których i Polska może być dumna, bo oprócz swojej zawodowej działalności, angażują się w życie Polonii. 

Laureat nagrody w kategorii NAUKA na Zachodnim Wybrzeżu USA, Waldemar Priebe jest m.in. Prezesem Oddziału Teksańskiego Fundacji Kościuszkowskiej i działa w jej nowojorskich strukturach jako członek zarządu, współpracuje z przedstawicielami Ambasady RP w Waszyngtonie i Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles przy organizacji przedsięwzięć, łączących Polskę i USA w dziedzinie kultury, nauki, badań i rozwoju. – Praca na rzecz promocji kraju rodzi się naturalnie. Zawsze starałem się pomagać innym w potrzebie. Zarówno ludziom, jak i instytucjom. Przede wszystkim Polsce. Uważam to za swój obowiązek, jednocześnie zachęcając do współpracy kolegów po obu stronach Atlantyku. – podkreśla Priebe. 

Podobnie jak dla Polaków nagradzanych w kraju, tak i dla tych nagradzanych w edycjach zagranicznych, tytuł „Wybitnego Polaka” jest znaczącym wyróżnieniem, będącym świadectwem uznania dla ich zawodowych osiągnięć. – Moja pasja życiowa stała się pracą zawodową. Czuję się bardzo szczęśliwy, że zostałem doceniony za to co, po części jest moim hobby. Od zawsze staram się motywować m.in. moich studentów, aby szli drogą pasji i starali się robić to, w czym czują się spełnieni – nagroda jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności takiego podejścia. – mówi Tomasz Opasiński, Laureat w Kategorii MŁODY POLAK na Zachodnim Wybrzeżu USA. 

Zagraniczne edycje Konkursu „Wybitny Polak” to prawdziwe galerie osobowości. Wśród Laureatów znajdziemy przedstawicieli różnych dziedzin, jak i różnych pokoleń. W gronie zwycięzców spotykają się więc m.in. Artur Ciesielski - wybitny młody chemik, który uczestniczy w grantach badawczych o światowym zasięgu i zyskuje coraz większe uznanie światowych autorytetów (Laureat w kategorii MŁODY POLAK we Francji), Witold-K (Wit Leszek Kaczanowski) – w światowej sztuce znany jako artysta malarz, grafik, rzeźbiarz i fotograf (Laureat w kategorii KULTURA na Zachodnim Wybrzeżu USA) oraz o. Łucjan Królikowski, który w czasie II wojny światowej uratował 150 dzieci podczas likwidacji obozów w Tanzanii (wyróżniony nagrodą specjalną w Nowym Jorku).

Za przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych krajach odpowiadają Komitety Organizacyjne, utworzone przez lokalne organizacje polonijne. Komitety wyłaniają - spośród reprezentantów miejscowych środowisk polonijnych - członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do Konkursu oraz wybór laureatów. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie rzetelnej oceny Kandydatur oraz obiektywnego wyboru laureatów. Realizację Konkursu za granicą wspierają też polskie placówki dyplomatyczne. 

Laureatów VI edycji Konkursu „Wybitny Polak” poznamy 8 czerwca podczas Gali wieńczącej XXV edycję Konkursu „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim.  

 

LAUREACI ZAGRANICZNYCH EDYCJI KONKURSU „Wybitny Polak”

SZKOCJA

Kategoria KULTURA

Nagroda główna - Zofia Wierzbowicz-Fraser

Wyróżnienie - Mateusz Jarża

Kategoria BIZNES

Nagroda główna - Agnieszka Ford

Wyróżnienie - Tomek Borkowy

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Nagroda główna - Dr Maria Musur Grieve

Wyróżnienie - Marek Straczyński, Izabela Czekaj

Kategoria MŁODY POLAK

Diana Nowak-Zegadło

FRANCJA

Kategoria KULTURA

Marian Blicharz

Kategoria BIZNES

Nagroda główna - Leopold Plowiecki

Wyróżnienie - Elżbieta Wysoczańska

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Nagroda Główna - Maciej Morawski

Wyróżnienie - Gilles Krowicki

Kategoria MŁODY POLAK

Artur Ciesieleski

Kategoria NAUKA 

Jerzy Niziński

NORWEGIA

Kategoria KULTURA

Maria Fuglevaag Warsinska Varsi

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Andrzej Tomaszewicz

Kategoria NAUKA 

Prof. Marek E. Jasiński

NOWY JORK

Kategoria KULTURA

Krzysztof Wodiczko

Kategoria BIZNES

Adam Szala

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Antoni Chrościelewski

Kategoria MŁODY POLAK

Kinga Augustyn

Kategoria NAUKA 

dr Jerzy Król

NAGRODA SPECJALNA 

o. Łucjan Królikowski

ZACHODNIE WYBRZEŻE USA

Kategoria KULTURA

Witold-K, czyli Wit Leszek Kaczanowski

Kategoria BIZNES

Tomek Ulatowski

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Witold Aleksander Herbst

Kategoria MŁODY POLAK

Tomasz Opasiński

Kategoria NAUKA 

Waldemar Priebe

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.