FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra

Wybitny Polak w Norwegii

25 marca 2011

NORWEGIA: Nie brakuje ludzi, którzy zasługują na miano Wybitnego Polaka w Norwegii. Kto nim został w tym roku, zdecydował Komitet Ekspertów, do którego weszli przedstawiciele mediów polonijnych, ze Stowarzyszenia Polsko - Norweskiego UCI United Connection International.

26 marca br. w Ambasadzie RP w Oslo, z udzialem przedstawicieli Fundacji - odbędzie się wielka gala, która doceni tych, którzy przyczyniają się do promowania wizerunku Polaków i Polski w Norwegii.

Tytuł Wybitnego Polaka w Norwegii został przyznany w kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość, Młody Polak. Dodatkowo za organizację życia polonijnego i polepszanie stosunków polsko-norweskich w sowich lokalnych miejscowościach, UCI doceniło dwie wyróżniające się osoby.

Wybitny Polak w Norwegii - w kategorii OSOBOWOŚĆ:

Nina Witoszek (Oslo) - pisarka filozof i wybitna polska intelektualistka. Historyk Sztuki, profesor Uniwersytetu w Oslo. Laureatka Nagrody Wolności Słowa fundacji „Fritt Ord”, utorka kilku powieści w języku norweskim i angielskim Szerokiej publiczności znana jest wszakże, jako wnikliwy i kontrowersyjny komentator w środkach masowego przekazu.

Prof. Witoszek została odznaczona także „Orderem Wolności", najwyższym wyróżnieniem intelektualnym Norwegii. Jako jedyna Polka, posiada własną szpaltę w największych norweskich dziennikach: Aftenposten, Morgenbladet.

W 2006, znalazła się na liście dziesięciu najwybitniejszych intelektualistów w Norwegii, stworzonej przez norweski dziennik Dagbladet. Stale wprowadza wschodnioeuropejskie punkty widzenia do debaty publicznej w artykułach w gazetach, powieściach i scenariuszach filmowych. „W społeczeństwie norweskim Nina Witoszek uważana jest „za most”, po którym każdy ten, kto interesuje się Polską może przejść.

Wybitna indywidualność, Niny Witoszek, mająca coś z ducha romantycznego buntu, indywidualnej samokreacji i ciągłego poszukiwania niezależności, pozwala dotrzeć do norweskich uczniów, przyjaciół i odbiorców, a jej twórczość zawsze kojarzy z Polską i jej kulturą. W ostatnich latach artystka była zaangażowana w kilka twardych debat na temat zachodniej i norweskiej tradycji, kultury oraz walki z islamem w Norwegii i Europie. Nina Witoszek, swoje więzi z Polską podkreśla nie tylko przez pisanie, ale także przez niesienie pomocy rodakom przyjeżdżającym do Norwegii.

Wybitny Polak w Norwegii w kategorii KULTURA:

Joanna Hvalen (Oslo) - absolwentka SGH w Warszawie oraz cand.mag. Uniwersytetu w Oslo. Autorka szeregu artykułów o Polsce wydanych w prasie norweskiej (Dagbladet, Aftenposten, Varden). Interesuje ją kultura Polski i Norwegii oraz wszystkich innych krajów, do których dotarła podczas swych podróży. Do Norwegii przeniosła się kilkanaście lat temu. Na co dzień zajmuje się popularyzacją polskiej kultury w kraju fiordów, prowadząc Agencję Polskich Artystów w Norwegii Artpolonia.no. Dzięki zaangażowaniu Joanny Hvalen, odbyły się liczne koncerty, wystawy, promocje książek i sztuki filmowej.

Wybitny Polak w Norwegii w kategorii BIZNES:

Łukasz Obolewicz (Atrå) - przedsiębiorca, biznesmen, właściciel firmy Tinn Lys. Produkuje świece parafinowe z rzeźbioną aplikacją popularnych miejsc w Norwegii. Poprzez połączenie parafiny i mikro-kwasów otrzymuje się lampion z rzeźbą. Dzięki temu świeca podczas spalania wyświetla rzeźbioną aplikację. Po wypaleniu zewnętrzna warstwa może być użyta ponownie, jako element dekoracyjny lub lampion.  Projekt ten jest jedynym takim projektem na świecie. Łukasz Obolewicz otrzymał dofinansowanie dla swojego projektu od Inovasjon Norge, którego głównym zadaniem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w przemyśle na terenie całego kraju, by promować Norwegię, jako cel podróży turystycznych.

Wybitny Polak w Norwegii w kategorii NAUKA:

Monika Sokół-Rudowska (Lillehammer) - naukowiec, pracownik Opplandsarkivet avd. Maihaugen w Lillehammer, od kilku lat prowadzi badania na temat polskiej emigracji w Norwegii. Rezultaty stara się wykorzystywać w celu przybliżenia mieszkańcom Norwegii, polskiej kultury, sztuki - największej grupy społecznej w ich kraju, a także zaznaczyć wkład Polaków w rozwój norweskiej gospodarki, kultury i sztuki. Problematykę przybliża m.in. w mediach. Ponadto stale angażuje się w koordynację polsko-norweskich wydarzeń kulturalnych.

Wybitny Polak w Norwegii - w kategorii MŁODY POLAK:

Sebastian Garstecki (Oslo) - ma zaledwie 25 lat i jest najmłodszym  polskim prawnikiem w Norwegii, kancelarii Andersen & Bache-Wiig AS,  magistrem prawa na Uniwersytecie w Oslo. Wcześniej prowadził własną firmę konsultingową ukierunkowaną na obywateli polskich pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w Norwegii. Doradzał również głównym firmom, w związku z zatrudnieniem pracowników z Polski. Jak sam mówi, od 16 roku życia wraz z rodzicami pomagał w sprawach urzędowych Polakom przybywającym do jego miasta Mandal na południu Norwegii i to go zmotywowało do wykonywania obecnego zawodu.

Wyróżnienie otrzymali:

Dr. Zbigniew Górski (Fredrikstad) - Przewodniczący Związku Polaków we Fredrikstad, dyrektor Szkoły Polskiej we Fredrikstad, społecznik.  Na co dzień prowadzi własną klinikę medycyny rodzinnej. Od lat organizuje spotkania, zabawy Polaków we Fredrikstad. Mocno zaangażowany w życie lokalne. Stale promuję kulturę polską w Norwegii jest wzorem lidera do naśladowania, prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Stale działa na rzecz promocji Polonii, Polski i Polaków w Norwegii.

Ryszard Kalinowski (Stavanger) - były działacz Solidarności przedsiębiorca, społecznik. Od roku 84 w Norwegii. Od 2006 roku jest przewodniczącym Towarzystwa Polsko Norweskiego w Stavanger. Jest zaangażowany w pracę społeczną, pomaga Polakom na emigracji. Towarzystwo Polsko-Norweskie z p. Kalinowskim na czele zorganizowało projekt spotkań informacyjnych dla kobiet i mężczyzn, którzy wyemigrowali z Polski do Norwegii. Partner projektu, Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji IOM w Oslo, odnosi się  do p. Kalinowskiego, jako wspaniałego członka społeczeństwa zasłużonego w okręgu Stavanger. W latach 80 organizował transporty z darami dla mieszkańców Elbląga, z którego pochodzi. Tak jak Wyróżniony Zbigniew Górski z Fredrikstad działał i wciąż działa, na rzecz Polonii Polski Polaków w Norwegii. Jak mówią jego znajomi: Ryszard Kalinowski jest duszą społecznika i człowiekiem z wielkim sercem.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.