FUNDACJA TERAZ POLSKA

XX edycja Konkursu "Teraz Polska" - NOMINOWANI

czwartek, 22 kwietnia 2010

Znamy już nominowanych w dwudziestej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs adresowany był do przedsiębiorców oferujących produkty i usługi najwyższej jakości, wyróżniających się nowoczesnością działania, pragnących promować własną wyjątkowość oraz umacniać wizerunek dóbr oferowanych na polskim rynku. W Konkursie mogły brać udział także gminy, instytuty naukowo-badawcze i firmy opracowujące projekty innowacyjne. Po raz pierwszy w historii konkursu „Teraz Polska” wyróżnienia odbiorą również Wybitni Polacy, którzy swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami, postawą, zachowaniem w znaczący sposób przyczyniają się do budowy autorytetu i promocji wizerunku Polski.

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” przyjęto i oceniono 129 wniosków weryfikacyjnych. Zanotowano następującą strukturę zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:

  • edycja na Najlepsze Produkty - 59 zgłoszeń,
  • edycja na Najlepsze Usługi - 30 zgłoszeń,
  • III edycja dla Przedsięwzięć Innowacyjnych - 8 zgłoszeń,
  • IV edycja Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin - 32 zgłoszenia.

Wśród firm produkcyjnych i usługowych dominowały przedsiębiorstwa małe oraz średnie, zatrudniające do 200 osób. Stanowiły one 61% wszystkich firm, uczestniczących w bieżącej edycji Konkursu. Godny podkreślenia jest również fakt wzrostu udziału firm największych, zatrudniających pow. 800 pracowników. Podczas gdy w XIX edycji stanowiły one 12% wszystkich zgłoszeń, w tegorocznej edycji ich udział wyniósł 19%.

Wśród 32 gmin zgłoszonych do bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”, 9 wniosków dotyczyło gmin wiejskich, 11 – miejskich i 12 gmin o charakterze miejsko-wiejskim.

Wszystkie wnioski zgłoszone do XX edycji Konkursu „Teraz Polska” zostały przekazane do ocen w Branżowych Komisjach Ekspertów. W dniu 18 stycznia 2010 r., podczas inauguracyjnego posiedzenia Ekspertów, powołano 31 takich Komisji. Do 19 marca 2010 roku przeprowadzały one weryfikację przyjętych zgłoszeń.

Wyniki prac Branżowych Komisji Ekspertów dowodzą wysokiego poziomu zgłoszonych do XX edycji Konkursu produktów i usług. Z 59 weryfikowanych produktów ocenę pozytywną otrzymało 52, natomiast z 30 badanych usług, Branżowe Komisje Ekspertów pozytywnie zaopiniowały 28 zgłoszeń. Potwierdzeniem wysokiego poziomu zgłoszeń jest również fakt, że 55% przedsiębiorstw uzyskało podczas oceny jakości wynik 900 lub więcej punktów (na 1000 możliwych).

Spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło listę 52 produktów, 27 usług, 5 innowacji oraz 19 gmin nominowanych do Polskiego Godła Promocyjnego w bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Z ich grona Kapituła Godła „Teraz Polska” wybierze Laureatów. Listę Laureatów poznamy 24 maja 2010 r. podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.