FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

20 lat Grupy Medincus

10 kwietnia 2022

Dwie dekady temu – 8 kwietnia 2002 r. rozpoczęła się historia Grupy Medincus, do której należy Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”. W ciągu kilku lat, w podwarszawskich Kajetanach powstało międzynarodowe, znane obecnie na całym świecie i wysoko cenione centrum medyczne, które codziennie niesie pomoc i wsparcie pacjentom z chorobami laryngologicznymi, audiologicznymi i foniatrycznymi.

Dziś Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” to szpital oraz 15 placówek medycznych w Polsce i 8 filii za granicą: w Ukrainie, Białorusi, Kirgistanie, Kazachstanie i Senegalu. Grupa Medincus przeprowadza rocznie 2 500 operacji oraz 150 000 konsultacji medycznych. Z myślą o pacjentach, specjaliści z Kajetan stworzyli szereg narzędzi (np. terapia SPPS-S) i rozwiązań usprawniających komunikację i opiekę nad pacjentem (np. telefitting), które są stosowane  na całym świecie.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. „Medincus” zdobyło Godło „Teraz Polska” dwukrotnie: za opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego oraz za usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy dalszego prężnego rozwoju, gwarantującego pomoc pacjentom. Teraz Medincus!

 

Zdjęcie pochodzi z  webinarium „O roli sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce”, które odbyło się 26 kwietnia 2021 r. w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus w ramach długofalowego projektu „Teraz Polska Nauka”. Od lewej: doradca prezesa Fundacji dr Jarosław Górski z WNE UW, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński z  Centrum Słuchu i Mowy „Medincus" oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski z  Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA.

Kliknij, aby przeczytać podsumowanie webinarium

 

Źródło Csim.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.