FUNDACJA TERAZ POLSKA

Ambasadorowie Polski

niedziela, 8 czerwca 2014

"Dwadzieścia pięć lat to piękny wiek – jeszcze młodzieńczy, ale już nacechowany rozsądkiem i pewną dozą doświadczenia. Wiek pełen energii, wiek, gdy nawet najśmielsze plany na przyszłość nie wydają się być przesadzone. Wiek optymizmu. Z takim nastawieniem powinniśmy świętować ćwierćwiecze polskiej wolności. To nasze święto – wszystkich tych, którzy swoim wysiłkiem przyczynili się do tego, że dzisiejsza Polska, Polska roku 2014, jest silnym, stabilnym gospodarczo i politycznie europejskim państwem.

Zdarza się czasami słyszeć narzekania, że młode pokolenie urodzone po 1989 roku, traktuje opowieści o czasach PRL jak bajkę o żelaznym wilku. Ja, Drodzy Państwo, cieszę się z tego. To pokazuje, jak wielką drogę przebyliśmy w ciągu tych dwudziestu pięciu lat. Oby tamte czasy – kolejek, codziennej szarzyzny i beznadziei – już na zawsze pozostały czymś, czego młode pokolenie, jak również to nieco starsze, nigdy nie doświadczy." CZYTAJ CAŁOŚĆ

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.