FUNDACJA TERAZ POLSKA

Bal "Teraz Polska w Europie"

sobota, 26 stycznia 2008

25 stycznia 2008 r. w Hotelu CONRAD International w Brukseli odbył się Bal Charytatywny "TERAZ POLSKA w EUROPIE" pod honorowym patronatem Marii Kaczyńskiej.

Celem uroczystości było zgromadzenie funduszy na pomoc młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym, pozostającym pod opieką Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie, a także dzieciom belgijskim z domu opieki społecznej Le Gai Logis. Podczas uroczystości zorganizowana była loteria fantowa.

Gośćmi Balu byli przedsiębiorcy z Polski i Belgii, pracownicy struktur Unii Europejskiej, przedstawiciele środowisk polonijnych zamieszkałych na terenie Belgii oraz media

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.