FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Bine Sp. z o.o.
Bine Sp. z o.o.

Bine Sp. z o.o.

7 czerwca 2020

Bin-e Sp. z o.o. założyli Jakub Luboński i Marcin Łotysz w Dąbrowie pod Poznaniem. Jakub Luboński jest odpowiedzialny za koncepcję biznesową i rozwój spółki. Marcin Łotysz jest autorem koncepcji technicznej oraz odpowiada za badania i rozwój. Od 2016 roku firma koncentruje się na rozwoju inteligentnego systemu do zarządzania odpadami „Bin-e”.

Bin-e to inteligentny pojemnik na odpady, który automatycznie je rozpoznaje, segreguje i kompresuje, całkowicie wyręczając człowieka w sortowaniu śmieci. Jest zintegrowany z platformą IoT i umożliwia wygodne zarządzanie odpadami w budynkach biurowych oraz miejscach publicznych.
Jego działanie opiera się na autorskim systemie rozpoznawania obiektów, dzięki któremu urządzenie samodzielnie rozpoznaje przedmioty, przypisuje je do poszczególnych kategorii (papier, plastik, szkło lub metal) i umieszcza w odpowiednim pojemniku. Następnie moduł kompresji redukuje ich objętość, co skutkuje mniejszym kosztem i częstotliwością odbioru. 
Bin-e zbiera dane na temat każdego przetwarzanego przedmiotu i umieszcza je w chmurze. Na podstawie tych informacji można zoptymalizować operacje i procesy związane z zarządzaniem odpadami. Osoba, która zajmuje się opróżnianiem koszy na śmieci, zostaje automatycznie powiadomiona, gdy jeden z koszy wewnątrz urządzenia jest pełny. Dedykowana aplikacja umożliwia wygodną obsługę jednego urządzenia lub całej sieci oraz zapewnia szybki dostęp do bieżących danych.
Bin-e ma na celu usprawnić zarządzanie odpadami oraz obniżyć jego koszty. Użytkownik zostaje wyręczony z obowiązku sortowania odpadów, a firmy zajmujące się odbiorem śmieci oraz podmioty zarządzające budynkami zyskują narzędzie do optymalizacji logistyki. Dzięki urządzeniu powstaje czysty surowiec, który doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia. W skali globalnej Bin-e może wznieść wskaźnik recyklingu i zredukować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska. Na innowacyjność rozwiązania składają się dwa czynniki – technologia oraz funkcjonalności. Działanie Bin-e opiera się na autorskim systemie, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, do rozpoznawania odpadów. Ponadto Bin-e jako jedyny oferuje pełny zakres funkcji - automatyczne sortowanie oraz kompresję, mierzenie poziomu wypełnienia, przetwarzanie danych oraz dostęp do platformy IoT. Żadne z konkurencyjnych rozwiązań nie umożliwia tak szerokiej skali zastosowań.

Dowiedz się jak zdobyć Godło „Teraz Polska”

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.