FUNDACJA TERAZ POLSKA

Biznes i nauka dla innowacyjnej medycyny – zapraszamy na webinar

Fot. FB CSK MWSiA
poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Krzysztof Przybył: Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami. Druga – skutecznego połączenia potencjału nauki i biznesu, by tworzyć rozwiązania innowacyjne nie tylko na polską, lecz na światową skalę. W obu tych dyskusjach Fundacja „Teraz Polska” bierze aktywny udział i tworzy pole do rozmów. A o współpracy nauki i przedsiębiorczości traktować będzie webinar z cyklu „Teraz Polska Nauka” – już w kolejny poniedziałek.

Jest wiele czynników, które powodują, że medycyna staje się ustawicznym wyścigiem z czasem. Szybki rozwój metod diagnozowania i terapii chorób wymuszają m.in. epidemia COVID-19, zmiany demograficzne (starzejemy się jako Polacy i jako Europejczycy…) oraz coraz bardziej dolegliwe braki kadrowe służby zdrowia. Telemedycyna to tylko jedno z uzupełniających rozwiązań, ale ważne są też rozwiązania z dziedziny robotyki i sztucznej inteligencji.

Łatwo powiedzieć czy napisać, ale o wiele trudniej odpowiedzieć na dwa pytania: jak to zrobić i skąd wziąć środki? Żeby nauka mogła proponować najnowocześniejsze rozwiązania oraz realizować wdrożenia, potrzebuje partnerów ze strony biznesu i przemysłu. A, jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy debat organizowanych przez Fundację „Teraz Polska”, ani obowiązujące w świecie nauki praktyki, ani przepisy tego zadania nie ułatwiają.

Nie można z tego wysnuć wniosku, że w świecie polskiej nauki nie ma ani chęci, ani zrozumienia dla budowania mostów z biznesem. Można powiedzieć, że z roku na rok coraz większa jest świadomość, że to jedyne rozwiązanie, które gwarantuje, iż polskie ośrodki naukowe będą w stanie konkurować z zagranicą. Dyskusja dotyczy sposobów budowania i pielęgnowania takich relacji oraz kształtowania form prawnych takiej współpracy.

Podczas webinaru 26 kwietnia swoimi opiniami i doświadczeniami podzielą się wybitni polscy lekarze realizujący pionierskie – na skalę światową – procedury medyczne, uczeni realizujący znamienne badania i wdrożenia, a także przedsiębiorcy prowadzący z sukcesami najbardziej zaawansowane projekty w branży medycznej i life science. Dodam, że będą to laureaci Godła „Teraz Polska”.

W programie przewidziano wystąpienia m.in. prof. dr hab. Piotra Skarżyńskiego (Centrum Słuchu i Mowy Medincus), prof. dr hab. Piotra Suwalskiego (Klinika Kardiochirurgii CSK MSWiA), prof. dr hab. Joanny Polańskiej z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Dawida Nidzworskiego (SensDx). Debatę poprowadzi prof. dr hab. Henryk Skarżyński, kierujący Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Teraz Polska”. Partnerami są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Instytut Staszica. Patronami medialnymi – Nauka w Polsce i Magazyn „Teraz Polska”, kwartalnik wydawany przez naszą fundację.

Organizatorzy i partnerzy zapraszają do udziału w spotkaniu w trybie online i zadawania pytań uczestnikom. Parametry dotyczące łączenia online zostaną podane w najbliższych dniach. Proszę zaglądać na stronę Fundacji „Teraz Polska”!

Źródło Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

KLIKNIĘCIE PONIŻSZEGO BANERU PRZEKIERUJE CIĘ DO WEBINARU (TRANSMISJA W SERWISIE YOUTUBE)

 

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.