FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Chaos szkodzi nie tylko polskiej gospodarce

25 kwietnia 2022

Krzysztof Przybył: Jest prawdą, że nie tylko Polska stanęła w obliczu gospodarczych problemów w związku z wojną na Ukrainie. Jest prawdą, że nie tylko Polska, ale również bogatsze państwa „starej Unii” borykają się z wysoką inflacją. Ale to w Polsce, a nie gdzie indziej, w trudnym czasie nie obsadzono stanowiska ministra finansów, nie wiadomo, kto i kiedy zostanie wybrany na prezesa banku centralnego na kolejną kadencję, zaś podatnicy muszą zmagać się z fiskalnym chaosem. W biznesie najgorszą wiadomością jest brak wiadomości – a nasz kraj, niestety, w tym celuje. Co jest bardzo negatywnym sygnałem dla rynków finansowych.

W ostatni piątek uczestniczyłem w niezwykle interesującej debacie, zorganizowanej w Senacie – „Rok 2022 – chaos podatkowy a sytuacja podatników i przedsiębiorców”. Otworzyli ją senatorowie: Adam Szejnfeld, przewodniczący Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Debatowali zaś o podatkowym chaosie przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i doradcy podatkowi.

Tytułowy chaos ma dwa wymiary. Pierwszy – to ten, z którym stykają się podatnicy, zarówno przedsiębiorcy, jak i zatrudnieni. Drugi – to chaos na poziomie, rzec można, makroekonomicznym, spowodowany między innymi przez eksperyment „Polskiego Ładu”. O pierwszym z nich napisano już wiele, a szacowni prelegenci dodali wiele ważnych wątków oraz wziętych z życia przykładów, jak kończą się polityczno-fiskalne eksperymenty. Warto na chwilę zatrzymać się przy drugim.

Inwestorzy, owszem, patrzą na wyniki gospodarcze danego państwa, śledzą rozwój rynku, szacują jego potencjał. Jednym z kluczowych czynników, branym pod uwagę przez inwestorów, jest jednak przewidywalność danego rynku. Nie trzeba być ekonomistą, by uznać to za oczywiste: czy wolimy współpracować z partnerami stabilnymi, czy z osobami, które będą nas czymś ciągle zaskakiwać? W warunkach ogromnych zawirowań i nowych zagrożeń stabilność i przewidywalność ma wyjątkową wartość. Mówiąc krótko: kraj, który przechodzi na razie trudności gospodarcze, boryka się z inflacją i spadkiem wartości waluty, ale którego polityka gospodarcza ma jasne i przewidywalne ramy, będzie mógł liczyć na większe zaufanie inwestorów od państwa, które nie potrafi dać odpowiedzi na zasadnicze pytania.

Sytuacja fiskalna, z którą mierzymy się od stycznia 2022 roku to w zasadzie pierwszy taki przypadek w naszej gospodarce. Wprowadzono przepisy „Polskiego Ładu”, które całkowicie zmieniały dotychczasową rzeczywistość, ale nie zadbano o wcześniejsze ich sprawdzenie. Ich „testowanie” przerzucono na przedsiębiorców oraz pracowników.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy jedną z kluczowych kwestii niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej jest przewidywalność oraz jednoznaczna, niepozostawiająca wątpliwości, interpretacja przepisów prawa. Jest to zagadnienie często podnoszone także przez osoby reprezentujące firmy – Laureatów Konkursu „Teraz Polska”. I pomimo tego, że wśród nich są zarówno przedstawiciele małych rodzinnych przedsiębiorstw, jak i dużych firm, to hasło „prostego i czytelnego prawa” jest postulowane przez wszystkich, niezależnie od reprezentowanej branży czy wielkości firmy.

Ale to nie wszystkie negatywne sygnały dla rynków finansowych. Nie wiadomo bowiem, czy i kiedy Polska otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nie wiadomo, czy i kiedy zostaną wygaszone spory rządu z Komisją Europejską. Pytania można mnożyć – ale są to pytania bez odpowiedzi.

W warunkach ogromnych zawirowań i nowych zagrożeń stabilność i przewidywalność ma wyjątkową wartość. Chaos nie uczyni z Polski wiarygodnego podmiotu ani dla inwestorów, ani dla geopolitycznych partnerów. Na pewno znacząco osłabi – co już czyni – konkurencyjność naszej gospodarki.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Natemat.pl

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.