FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Co z Polską Promocją?"

poniedziałek, 28 kwietnia 2008

„Co z Polską Promocją?” – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w dniu 24.04.2008r.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach Programu „Polski Sukces - Dokonania i Perspektywy” pod tytułem: „Co z Polską Promocją?” wyszła naprzeciw potrzebie oceny stanu promocji Polski.
W Konferencji, której gospodarzem był Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji oraz prof. Krzysztof Opolski (WNE UW) – Kierownik Naukowy Programu „Polski Sukces”, udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz administracji rządowej: Adam Szejnfeld - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Katarzyna Sobierajska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Monika Smoleń – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Aleksandra Piątkowska – dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Aneta Sławińska – dyrektor w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jan Krzysztof Ardanowski – doradca społeczny Prezydenta RP, Paweł Wojciechowski – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Danuta Jabłońska - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rafał Szmytke – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Turystycznej, Mirosław Boruc – Prezes Zarządu Instytutu Marki Polskiej, Joanna Kiliszek – Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni. Partnerem konferencji była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wsparcia udzielił także CIECH S.A.

Gość specjalny konferencji, Pan Robert Korzeniowski, lekkoatleta i chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski i świata, w swoim wystąpieniu podkreślił, że wydarzenia sportowe są wielkim nośnikiem informacji o kraju, mają uniwersalny wymiar promocyjny, bez względu na epokę i ustrój polityczny. Zdaniem Korzeniowskiego, „panteon minionych gwiazd polskiego sportu” to grupa ludzi o wybitnym potencjalne promocyjnym, który nie jest dość dobrze wykorzystywany dla celów promocji Polski w świecie.

Istotnym elementem konferencji była prezentacja wyników raportu „Jaka ta Polska Promocja?”, który jest pierwszym z cyklu raportów „Teraz Polska Promocja” przygotowywanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, we współpracy z AIESEC Polska Komitet Lokalny SGH Warszawa.

PARTNER: PATRON MEDIALNY:

www.ciech.com www.rp.pl
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.