FUNDACJA

Debata Młodych Liderów Innowacji

środa, 03 lutego 2016

We wtorek, 2 lutego 2016 roku w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego odbyła się debata poświęcona problemom, z jakimi borykają się naukowcy, chcąc komercjalizować wyniki swoich badań. W spotkaniu wzięli udział młodzi polscy badacze wyróżnieni przez Fundację tytułami VIPI (Very Important Polish Innovator) oraz przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była rozmowa na temat uwarunkowań pracy naukowców-innowatorów, barier istniejących między sferą nauki a sferą biznesu.

prof. Michał Kleiber (PAN): W Polsce brakuje szacunku dla ludzkiej kreatywności i innowacyjności. Nie szanujemy ludzi sukcesu. Jednym z hamulców proinnowacyjnych rozwiązań jest biurokracja.

prof. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski): Biznes długo nie wierzył, że na polskich uczelniach można coś zaprojektować...

prof. Janusz Bujnicki (Akademii Młodych Uczonych PAN): Urzędnicy kontrolują wydatki, nie postrzegając ich jak inwestycji na badania i rozwój. Nie można jednak leczyć jednego elementu. Trzeba wyleczyć cały system.

Kamil Melcer (NCBR): Innowacje powinny powstawać po stronie naukowców i administracji, która powinna ich wspierać. Polscy naukowcy nie wiedzą, do kogo mają się udać z wynikami swoich badań.

Uczestnicy debaty próbowali nakreślić charakterystyczne cechy idealnego ekosystemu wspierania innowacji. Trwają prace nad propozycją konkretnych rozwiązań dla części zidentyfikowanych problemów. Celem debat realizowanych w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” jest bowiem wypracowanie wspólnego stanowiska, stworzenie memorandum, które stałoby się przyczynkiem do rozpoczęcia działań różnych środowisk na rzecz poprawy stanu polskiej innowacyjności.

 

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Michał Bieniek
 • dr Grzegorz Brona
 • prof. Janusz Bujnicki
 • prof. Michał Kleiber
 • Bożena Lublińska-Kasprzak
 • Kamil Melcer
 • dr inż. Dawid Nidzworski
 • prof. Alojzy Nowak
 • dr Tomasz Skalski
 • Arkadiusz Skuza
 • dr inż. Dominik Spinczyk
 • dr inż. Paweł Śliwiński

 

Moderatorzy i organizatorzy:

 • Krzysztof Przybył
 • Adam Mikołajczyk

 

Zobacz galerię zdjęć

Poczytaj więcej o projekcie „Młodzi Liderzy Innowacji” 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter