FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Debata Młodych Liderów Innowacji

Debata Młodych Liderów Innowacji

3 lutego 2016

We wtorek, 2 lutego 2016 roku w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego odbyła się debata poświęcona problemom, z jakimi borykają się naukowcy, chcąc komercjalizować wyniki swoich badań. W spotkaniu wzięli udział młodzi polscy badacze wyróżnieni przez Fundację tytułami VIPI (Very Important Polish Innovator) oraz przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była rozmowa na temat uwarunkowań pracy naukowców-innowatorów, barier istniejących między sferą nauki a sferą biznesu.

prof. Michał Kleiber (PAN): W Polsce brakuje szacunku dla ludzkiej kreatywności i innowacyjności. Nie szanujemy ludzi sukcesu. Jednym z hamulców proinnowacyjnych rozwiązań jest biurokracja.

prof. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski): Biznes długo nie wierzył, że na polskich uczelniach można coś zaprojektować...

prof. Janusz Bujnicki (Akademii Młodych Uczonych PAN): Urzędnicy kontrolują wydatki, nie postrzegając ich jak inwestycji na badania i rozwój. Nie można jednak leczyć jednego elementu. Trzeba wyleczyć cały system.

Kamil Melcer (NCBR): Innowacje powinny powstawać po stronie naukowców i administracji, która powinna ich wspierać. Polscy naukowcy nie wiedzą, do kogo mają się udać z wynikami swoich badań.

Uczestnicy debaty próbowali nakreślić charakterystyczne cechy idealnego ekosystemu wspierania innowacji. Trwają prace nad propozycją konkretnych rozwiązań dla części zidentyfikowanych problemów. Celem debat realizowanych w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” jest bowiem wypracowanie wspólnego stanowiska, stworzenie memorandum, które stałoby się przyczynkiem do rozpoczęcia działań różnych środowisk na rzecz poprawy stanu polskiej innowacyjności.

 

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Michał Bieniek
 • dr Grzegorz Brona
 • prof. Janusz Bujnicki
 • prof. Michał Kleiber
 • Bożena Lublińska-Kasprzak
 • Kamil Melcer
 • dr inż. Dawid Nidzworski
 • prof. Alojzy Nowak
 • dr Tomasz Skalski
 • Arkadiusz Skuza
 • dr inż. Dominik Spinczyk
 • dr inż. Paweł Śliwiński

 

Moderatorzy i organizatorzy:

 • Krzysztof Przybył
 • Adam Mikołajczyk

 

Zobacz galerię zdjęć

Poczytaj więcej o projekcie „Młodzi Liderzy Innowacji” 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.