FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dobre praktyki – to silna marka

6 grudnia 2021

Krzysztof Przybył: Słowa takie, jak odpowiedzialność i zaufanie, w dobie dzisiejszych zagrożeń zyskały szczególny wymiar. I nie chodzi tylko o pandemię, ale również o zahamowanie degradacji środowiska naturalnego. Właśnie odpowiedzialności i zbudowanych na wzajemnym zaufaniu relacji oczekują pracownicy. W XI edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” nagrodzono te firmy, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania, przede wszystkim te związanie z sytuacją pandemii SARS-COV 2 – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od początku jest współorganizatorem konkursu, wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w miniony wtorek, 30 listopada, w siedzibie KIG. Poprzedziła ją debata „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”, poświęcona związkowi między wprowadzeniem wieloletnich strategii ESG do firmy a jej wynikami finansowymi. W debacie wzięli udział: Kamil Rybikowski, Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Czernek, wiceprezes zarządu naszej Fundacji, Michał Kępowicz, szef departamentu relacji strategicznych w Philips oraz Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro.

ESG – to nowa jakość, dzięki której będzie można przejść od zarządzania dobrymi praktykami w modelu „silosowym” do skoordynowanego ich wdrażania. Jak dotąd, mieliśmy obszary funkcjonujące mniej lub bardziej niezależnie od siebie: społeczną odpowiedzialność biznesu, skupiającą się na otoczeniu i interesariuszach firmy, politykę pracowniczą, odnoszącą się do dobrych praktyk wewnątrz firmy, a oprócz tego wspieranie działań i akcji edukacyjnych przez biznes. Brak synergii powodował, że wiele wartościowych przedsięwzięć dawało mniejszy efekt, niż mogło przynieść. ESG, czyli środowisko + społeczna odpowiedzialność + ład korporacyjny to działanie oparte na założeniu, że aktywność zawodowa jest po prostu częścią naszej aktywności życiowej. Dlaczego mamy troszczyć się o ekologię jedynie w godzinach pracy, dlaczego mamy szanować różnorodność tylko służbowo? A z drugiej strony – dlaczego naszej społecznej aktywności nie zaszczepić również w miejscu zatrudnienia?

Po debacie przyszedł czas na wyróżnienia. W obecnej edycji Konkursu w kategorii „Programy stażowe” zwyciężyło Allegro za program Allegro e-Xperience, skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę. W kategorii „Wolontariat” nagrodzono firmę Auchan Polska, za program wolontariatu pracowniczego – Dni Otwartości, który promuje otwartość pracowników Auchan na rzecz społeczeństwa. W kategorii „Motywacja” zwyciężyło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, za prowadzenie dialogu z pracownikami. W kategorii „Edukacja” nagrodzono firmę IKEA Retail w Polsce – uznanie zyskało za kreowanie środowiska, w którym pracownicy mogą nieustannie się rozwijać. IKEA posiada 8 różnych programów edukacyjnych i prowadzi działania skierowane do pracowników z obszaru Health & Wellbeing.

W kategorii „Bezpieczeństwo” zwyciężyła firma Polfrost Terminal za prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy. W kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym” tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła firma Carrefour za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej dla firmy Benefit Systems. Uzasadniono to tym, że spółka okazała się nie tylko godnym zaufania pracodawcą, ale także wiarygodnym i wspierającym partnerem dla całej branży i zatrudnionych w niej osób oraz odpowiedzialnym partnerem społecznym.

Jak w poprzednich latach, także i teraz wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Tomasz Dereszyński, wydawca i dziennikarz Polska Press oraz Damian Szymański, zastępca redaktora naczelnego serwisu Money.pl.

W misji Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego propagowanie dobrych wzorów zajmuje szczególne miejsce. Budowa silnych, polskich marek, to nie tylko wysoka jakość produktów i usług, ale również szeroko pojęta odpowiedzialność – za pracowników, za otoczenie, w którym firma funkcjonuje, za środowisko naturalne. I laureaci „Pracodawcy Godnego Zaufania”, i laureaci Konkursu „Teraz Polska” mają się w tym zakresie czym szczycić!

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.