FUNDACJA TERAZ POLSKA

Dostępny jest już III tom e-booka "Teraz Polska Promocja"

środa, 1 lutego 2012

Od dziś dostępny jest już nasz nowy e-book "Teraz Polska Promocja". Publikacja, pod redakcją Jarosława Górskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, zawiera artykuły stanowiące streszczenie wyników badań przeprowadoznych przez autorów prac magisterskich, laureatów V edycji konkursu "Teraz Polska Promocja". Zwycięskie prace reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny i w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu wiedzy, która może być wykorzystana dla poprawy działań promujących Polskę w świecie.

Tematem konkursu "Teraz Polska Promocja", który od pięciu lat organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą (w tym eksport, inwestycje zagraniczne, promocję produktów rolno-spożywczych, regionalnych) po promocję nauki, kultury, sportu czy turystyki.

E-book do pobrania tutaj

Zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi naszymi wydawnictwami. Linki do pełnych, elektornicznych wersji e-booków z lat ubiegłych dostępne poniżej.

e-book tom I

e-book tom II

 

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.