FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Druga transformacja, czyli splecione wyzwania i… nagrody

5 czerwca 2021

Krzysztof Przybył: Przed nami splecione nierozerwalnie wyzwania. Najsilniej w ostatnim roku wybrzmiało wyzwanie dotyczące zdrowia. Medycyna z jednej strony wymaga ogromnego kapitału, by mogła być skuteczna, a z drugiej strony – powinna być coraz bardziej humanistyczna i efektywna, czyli nieść najlepszą możliwą pomoc jak największej liczbie ludzi. Przypomniał o tym nowy koronawirus, który jak w soczewce skupił najsłabsze ogniwa ochrony zdrowia. Epidemia, która rozlała się w oka mgnieniu po świecie dzięki, a może raczej przez naszą mobilność, uświadomiła, jak groźny dla ludzi może być stosunkowo prosty patogen, mimo posiadanych zasobów cywilizacyjnych. Pokazała również, jak skutecznie jeden patogen potrafi zablokować leczenie innych chorób, poprzez „zaczopowanie” praktycznie całej służby zdrowia. Świat uczy się zatem ochrony zdrowia na nowo, a tymczasem kolejne wyzwania pukają do naszych drzwi.

Czwarta rewolucja przemysłowa dokonuje się na naszych oczach. Jakie będą konsekwencje wielkich przemian społecznych i ekonomicznych? Czy dotychczasowy model wzrostu, który sprawdził się w latach powojennych, będzie wystarczającą bazą dla przyszłej strategii rozwoju? Jak zdefiniować na nowo pracę, by stanowiła ona drogę do poprawy bytu całego społeczeństwa, ale też – by wzbogacała nasze życie o poczucie sensu, wynikające z czucia się potrzebnym i przydatnym. A klimat i bioróżnorodność? Czy natura nie pokaże nam swojej siły  w rewanżu za wieloletnie zaniedbywanie.

Specyfika wszystkich wymienionych wyzwań jest niestety taka, że są one ze sobą splecione. Nie da się rozwiązać jednego problemu, bez pracy nad pozostałymi. Być może jesteśmy w punkcie przełomu, u wrót transformacji, nowego definiowania pojęć i znaczeń.

W historii Konkursu „Teraz Polska” mieliśmy już do czynienia z podobna sytuacją, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Konkurs został wymyślony u zarania transformacji, by dowartościować rodzącą się krajową przedsiębiorczość, i przekonać społeczeństwo, że to co tworzone w kraju może być świetną alternatywą dla produktów zachodnich. Na tym polu osiągnięty został pełny sukces. Firmy wyróżniane w Konkursie przez ponad 30 lat, to mapa, a nawet bardziej pejzaż, będący zapisem i świadectwem pięknego rozwoju. Konkurs zatem był i jak się dziś okazuje, pozostaje nadal, narzędziem transformacji. Dziś nie dotyczy ona już tylko Polski, ale całego świata – owych splecionych wyzwań, o których mówiłem na początku.

Laureaci kolejnych edycji Konkursu „Teraz Polska” tworzą nie tylko pejzaż krajowych produktów, usług i innowacji najwyższej jakości i o najlepszych parametrach. Tworzą także odpowiedź na splecione wyzwania dzisiejszego świata i świata jutra. Laureaci Konkursu „Teraz Polska” pokazują, że w niektórych specjalizacjach i branżach stajemy się światową awangardą. Nasza historia przekonuje, że aby doszło do prawdziwego przełomu, potrzeba nadzwyczajnego splotu warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Przed nami gala 31. edycji Konkursu Teraz Polska. 9 czerwca w Pałacu Prezydenckim poznamy Laureatów Godła „Teraz Polska”, którzy mimo kryzysu ekonomicznego, wywołanego pandemią, tworzą doskonałe produkty i podbijają rynki zagraniczne. Muszą się stale dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby społeczne – są przez to innowacyjni i przedsiębiorczy.  Miejsce uroczystości znakomicie dowodzi, że przedsiębiorczość jest apolityczna, bo dąży do wspólnego osiągania celów, ponad podziałami.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.