FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

ESG – szanse, nie zagrożenia!

30 stycznia 2023

Krzysztof Przybył: Rok wojny w Ukrainie przewartościował nasze podejście do wielu kluczowych kwestii. Zmienił także horyzont postrzegania polskiego biznesu. Polskie firmy muszą jednocześnie stawiać czoła zawirowaniom na globalnych rynkach, problemom krajowej gospodarki i skutecznie odpowiadać na wyzwania, związane ze zrównoważonym rozwojem. Transformacja zrównoważonego rozwoju była przewodnim tematem II Kongresu ESG, który odbył się w Warszawie 25 stycznia br. Fundacja „Teraz Polska” znalazła się w gronie partnerów merytorycznych wydarzenia.

Polski biznes w ostatnim roku zdał celująco egzamin ze społecznej odpowiedzialności. Nasze firmy – od najmniejszych do największych – zaangażowały się w pomoc ukraińskim uchodźcom i w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Pomocna dłoń dotyczy również ukraińskich firm – właśnie powstało Business Centrum dla Ukrainy w celu wsparcia przedsiębiorców zza wschodniej granicy, którzy chcą działać w Polsce oraz dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą współpracować z ukraińskimi partnerami.

Uczestnicy Kongresu debatowali nie tylko o zmianach wywołanych konfliktem w Ukrainie, ale i o przemianach, którym podlega Europa. My, jako Polska, nie możemy być tylko przedmiotem tych zmian i decyzji zapadających w Brukseli – mamy możliwości wpływania na ich kierunek. Takie kluczowe obszary to: energetyka, która musi opierać się na nisko- i zeroemisyjnych źródłach oraz zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność. Do tej listy wyzwań należy dopisać skuteczną politykę równościową. Hasło to, niestety, nabrało wyraźnych skojarzeń politycznych, a przecież nie chodzi tu o żadną ideologię, tylko o sprawę oczywistą w demokratycznym społeczeństwie i w gospodarce rynkowej: o zapewnienie wszystkim równych szans i równego traktowania. Bo siła tkwi w różnorodności.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata biznesu i polityki – m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, wiceminister edukacji Marzena Machałek, wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Urszula Pasławska. Ze strony biznesowej nie zabrakło przedstawicieli firm, które są laureatami Konkursu „Teraz Polska” – m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, LIDL Polska.

O ESG, o równości i o zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym i biznesowym trzeba rozmawiać. Rozmawiać konstruktywnie, skupiając się na szansach, a nie na obawach. Nie możemy tracić z pola widzenia oczywistego faktu: czterdziestomilionowa Polska jest jednym z największych krajów członkowskich Unii Europejskich, jest jednym z liderów regionu i może, a nawet ma obowiązek wnieść swój wkład do zmian, które zachodzą w Europie. Tylko trzeba wierzyć we własne siły!

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.