FUNDACJA TERAZ POLSKA

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji w Polsce

czwartek, 14 maja 2009

Unia Europejska zamierza lepiej przygotować swoje społeczeństwa do nadchodzących wyzwań globalizującego się świata, promować kreatywne i innowacyjne postawy w różnych dziedzinach ludzkiej działalności, w tym nauki, techniki: bo innowacje napędzają gospodarkę. W Warszawie, 31 marca 2009 r., odbyła się inauguracja Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Stanowski, został Krajowym Koordynatorem Roku, a b. prezydent Lech Wałęsa – Polskim Ambasadorem Roku. Gościem specjalnym wydarzenia był Karel Bartak – przedstawiciel Komisji Europejskiej (dyrektor Departamentu Komunikacji i Upowszechniania Rezultatów w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury), który wprowadził zebranych w tematykę Roku w Europie i Polsce.
Krzysztof Stanowski – Krajowy Koordynator Roku, zachęcał m.in. do dyskusji - czy kreatywności można uczyć w polskiej szkole? Jeśli tak, musimy zacząć już dziś, jeśli poważnie myślimy o młodej kadrze ekonomistów, prawników, pracowników instytutów badawczych - w roku 2030!
Instytucją obsługującą obchody Roku w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i funkcjonująca w jej ramach Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Stąd obecność na inauguracji Andrzeja Sadłowskiego – dyrektora generalnego (FRSE).

Każdy krajowy projekt, który jest zgodny z celami Roku, może ubiegać się o patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Wszystkie inicjatywy objęte patronatem wezmą udział w konkursie na najlepszy projekt w jednej z kategorii: nauka i technika, gospodarka i biznes, inicjatywy społeczne, edukacja, kultura i sztuka. Najlepsze działania Roku wybierze specjalnie powołana grupa ekspertów. Platformą wymiany informacji na temat innowacyjnych projektów objętych patronatem jest polska strona www.innwoacje2009.pl.
Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji to niefinansowe wsparcie Wspólnoty dla inicjatyw spełniających kryteria określone przez Komisję Europejską. Patronat polega na udzieleniu pisemnej zgody na wykorzystanie logo Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Patronat może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

W ramach obchodów Komisja Europejska i czeskie przewodnictwo w UE przewidują liczne kampanie informacyjne, debaty oraz inicjatywy na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Informacje o nich można znaleźć na europejskiej stronie internetowej: http://www.create2009.europa.eu

Podczas otwarcia Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce wysłuchano m. in. wykładu psychologa Jacka Santorskiego, prof. Wojciecha Cellarego z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Pawła Bochniarza z Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.