FUNDACJA TERAZ POLSKA

Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce

niedziela, 20 kwietnia 2008

18 kwietnia 2008 r. w Warszawie na Wydziale Zarządzania UW, w dniu pierwszej rocznicy przyznania Polsce i Ukrainie prawa organizacji EURO 2012 odbył się Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce dla Szkół Ponadgimnazjalnych. W finale udział wzięło blisko 200 maturzystów oraz drugie tyle opiekunów (gł. nauczycieli licealnych), jak również dość liczni przedstawiciele środowisk akademickich, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Z tego względu wydarzenie przedstawiało dość atrakcyjne możliwości promocji instytucji aktywnie zaangażowanych w przygotowanie konkursu.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.