FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Laureaci tytułu Wybitny Polak we Francji 2022
Laureaci tytułu Wybitny Polak we Francji 2022

Francja: wręczenie statuetek Wybitny Polak

7 października 2022

Już po raz dziewiąty w Ambasadzie RP w Paryżu wręczono statuetki „Wybitny Polak” we Francji. Przedstawiciele środowiska polonijnego przyznali dwanaście nagród w pięciu kategoriach: Osobowość, Nauka, Kultura, Biznes i Młody Polak oraz trzy nagrody specjalne. Nagrodę Ambasadora RP Jana Emeryka Rościszewskiego za szczególny wkład w rozwój współpracy polsko-francuskiej otrzymał Michel Dorin, konsul honorowy RP w Rennes.

Konkurs „Wybitny Polak” to projekt Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, którego głównymi celami są wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i za granicą. - Konkurs to również okazja do przybliżenia biografii tych rodaków, którzy bardzo często są znani i szanowani na emigracji, lecz pozostają anonimowi w Polsce - mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

9. edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji zakończyła się uroczystą galą, która odbyła się w 7 października 2022 roku w Ambasadzie RP. Po raz kolejny uhonorowano wybitnych rodaków wyróżniających się swoją działalnością i promujących Polskę we Francji.

Laureatami konkursu w 2022 roku zostali:

  • dr Elżbieta KOŚLACZ-VIROL (kategoria Osobowość)
  • dr hab. Jolanta ŚWIATOWSKA (kategoria Nauka)
  • Elisabeth DUDA (kategoria Kultura)
  • Anne MÉTÉYER-PAUTER (kategoria Biznes)
  • Marta GARDOLIŃSKA (kategoria Młody Polak)


Dr Elżbieta Koślacz-Virol jest dr. historii teatru, aktorką i tłumaczką. Od 1966 roku mieszka w Paryżu. Na scenie gra w dwóch językach: polskim i francuskim. Opublikowała i przetłumaczyła wiele artykułów poświęconych Gabrieli Zapolskiej w pismach polskich i we francuskich wydawnictwach książkowych.

Dr hab. Jolanta Światowska pracuje od 2008 roku na stanowisku Directrice de recherche w Centre National de la Recherche Scientifique w Institut de Recherche de Chimie Paris w Wyższej Szkole Chemicznej. Od roku 2021 pełni również funkcję wicedyrektora szkoły doktorskiej Chemii Fizycznej i Chemii Analitycznej ED 388 Uniwersytetu PSL.  

Elisabeth Duda to wielokrotnie nagradzana polsko-francuska aktorka. Jest dziennikarką i felietonistką w kilku polskich programach telewizyjnych i radiowych, autorką trzech książek, tłumaczką sztuk teatralnych oraz laureatką Nagrody Senatu za Obecność Francuzów za Granicą.

Anne Météyer-Pauter to właścicielka wielokrotnie nagradzanej winnicy Champagne Météyer.  Odznaczona we Francji stopniem Kawalera Orderu Zasług Rolniczych. Laureatka tytułu „Wybitny Polak” nie tylko rozwija własną firmę, ale jest również doskonałym ambasadorem Regionu.                                                 

Dyrygentka Marta Gardolińska należy do wąskiego grona najwybitniejszych osobowości świata muzyki klasycznej ostatnich lat. W 2021 roku mianowana na stanowisko dyrektora muzycznego Narodowej Opery Lotaryngii w Nancy. Jest jedną z trzech kobiet zajmujących to stanowisko w całej Francji.

Podczas uroczystości wręczono również siedem wyróżnień.

Kategoria Osobowość: Henryk Witkowski, Czesław Lebelt. Kategoria Kultura: Christine Bernard. Kategoria Młody Polak: Felicja Lamprecht, Tomasz Drozdowicz. Kategoria Nauka: dr Daniel Pietrasz, Jean-Luc Sochacki.

W tegorocznej edycji Jury Konkursu przyznało trzy Nagrody Specjalne. Otrzymali je: Édouard Papalski, Anna Woźniak i Daniel Tadeusz Curylo.  

Nagrodę Ambasadora Jana Emeryka Rościszewskiego otrzymał Michel Dorin, były biznesmen, a obecnie konsul honorowy RP w Rennes. Michel Dorin prowadził kilka programów europejskich stymulujących prywatyzację i rozwój wolnego rynku w Polsce. Jest jednym z członków założycieli i byłym prezesem Stowarzyszenia Bretania-Polonia, które koordynuje współpracę regionalną między Bretanią i Wielkopolską. Jako przewodniczący Maison d'Europe w Rennes jest wielkim promotorem europejskiej solidarności i spójności.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu „Wybitny Polak” we Francji.

Pierwsza edycja konkursu „Wybitny Polak” została przeprowadzona w 2010 roku, a w 2011 konkurs został rozszerzony na inne kraje. Po raz pierwszy tytuł „Wybitnego Polaka” we Francji został nadany w 2014 roku. Edycja francuska konkursu odbywa się pod Patronatem Ambasadora RP.

TVP POLONIA O UROCZYSTOŚCI

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.