FUNDACJA TERAZ POLSKA

Fundacja Partnerem Merytorycznym studiów podyplomowych WNE UW nt. marketingu terytorialnego

wtorek, 26 sierpnia 2008

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego została Partnerem Merytorycznym studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW „MARKETING TERYTORIALNY – promocja rozwoju regionów i miast”.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności zarządzania gospodarczą konkurencyjnością miejsc. Aby się rozwijać, terytoria potrzebują odpowiedniego zarządzania i promocji – w celu przyciągnięcia inwestycji, turystów, kapitału ludzkiego, czy funduszy europejskich. Studia podyplomowe, których ideą przewodnią jest „Do konkurencyjności terytoriów poprzez ich promocję”, mają być pomocą w bardziej skutecznym i efektywnym promowaniu rozwoju miejsc. Uczą między innymi, jak zwiększać atrakcyjność inwestycyjną regionu, budować jego silną markę, przyciągać turystów oraz zarządzać wizerunkiem. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, np. w postaci warsztatów analizy przewag konkurencyjnych regionów i projektowania założeń strategii promocji miasta.

Rekrutacja na studia już trwa, zakończy się 31 października br. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów na stronie internetowej.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.