FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Gdzie kończy się wolność? Blog Krzysztofa Przybyła

28 listopada 2021

Krzysztof Przybył: W cywilizowanym świecie prawom towarzyszą obowiązki. Dotyczy to również relacji pracodawca – pracownik. Dyskusja na temat możliwości żądania przez pracodawcę od zatrudnionych świadectwa zaszczepienia przeciwko COVID-19 świadczy, że nie wszyscy sobie tę elementarną wiedzę przyswoili.

Hasło „segregacja sanitarna” jest tyleż medialne, co zakłamujące rzeczywistość. Jeśli traktować je poważnie, to ciężki nas, obywateli, los od pierwszych miesięcy życia. Kłuje się już noworodki, a potem przez całe dzieciństwo sukcesywnie, pod groźbą konsekwencji prawnych, zmusza do kolejnych szczepień. Kolejne pokolenia dorastały w błogiej nieświadomości, że są poddawane dyskryminacji…

Niestety, część z nas – w tym niektórzy politycy – pod powyższym stwierdzeniem podpisałoby się bez wahania. Zwolennicy teorii „segregacji sanitarnej” wykorzystują fakt, że decydenci unikają podjęcia decyzji, która może przełożyć się na spadek poparcia, czyli wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Trzeba od razu zaznaczyć, że takiego wariantu nie popiera również opozycja. Zatem do szczepień próbuje się skłaniać prośbą i groźbą. Co w przypadku sporego odsetka Polaków okazuje się bezskuteczne. Odmowa zaszczepienia urasta do rangi ochrony obywatelskiej wolności, co samo w sobie jest kuriozalne. Przypomina jako żywo dyskusję z lat dziewięćdziesiątych na temat obowiązku zapinania pasów w samochodzie. Podczas niej też padały argumenty wolnościowe.

Jeśli ktoś w imię źle pojmowanej wolności chce sobie zrobić krzywdę – jego wybór. Ale nie ma prawa narażać zdrowia i życia innych. Dlatego opór przeciwko umożliwieniu pracodawcy, by sprawdzał, czy jego pracownicy są zaszczepieni, jest ograniczaniem wolności innych. Ba, narażaniem pracodawcy na konsekwencje prawne i finansowe. Ponieważ to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy. Jeśli temu obowiązkowi uchybi, pracownik, który z tego tytułu poniósł szkodę, może domagać się odszkodowania.

Przeciwnicy wspomnianego rozwiązania wskazują, że naruszałoby ono prawo do prywatności. Jeśli by się z tym zgodzić, to trzeba jak najszybciej znieść obowiązkowe badania przed przyjęciem do pracy. Przecież informacja, dajmy na to, że pracownik ma wadę wzroku i powinien pracować przy komputerze tylko w okularach, też jest informacją ze sfery prywatnej. I w dodatku taką, która ma wpływ na zdrowie tylko i wyłącznie tego pracownika, a nie jego kolegów z firmy. W niektórych zawodach wymagane są też okresowe badania psychologiczne; i tu nikt nie protestuje przeciwko naruszaniu prawa do prywatności.

Historia zna wiele przypadków, w których ci, którzy szermowali hasłem obrony wolności, bezwzględnie tę wolność ograniczali. Zatem mam apel do dzisiejszych piewców swobód obywatelskich: uszanujcie, Drodzy Państwo, prawo do wolności od choroby i strachu, do zdrowia i życia. Nie zmuszajcie tych, którzy nie podzielają Waszych obaw, do podejmowania śmiertelnego ryzyka. Skoro uważacie, że nie ma nic złego w unikaniu zaszczepienia, to dlaczego chcecie ten fakt trzymać w tajemnicy? Macie prawo do wyboru, także złego, ale uszanujcie tych, którzy Waszych poglądów nie podzielają.

Mam nadzieję, że gorszący spór w parlamencie zakończy się jak najszybciej i pracodawcy dostaną odpowiednie narzędzie, by zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.