FUNDACJA TERAZ POLSKA

GeneMe Sp. z.o.o.

Fot. GeneMe Sp. z.o.o.
czwartek, 27 maja 2021

GeneMe Sp. z.o.o. powstała w 2018 roku, aby ułatwić pacjentom dostęp do szeroko rozumianej diagnostyki genetycznej. Firmę tworzą naukowcy, diagności i laboranci, którzy poprzez własny rozwój chcą rozwijać firmę, w której pracują. W odpowiedzi na wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku naukowcy z GeneMe jako jedni z pierwszych w kraju opracowali i wprowadzili do obrotu najbardziej dokładne i rekomendowane przez WHO testy diagnostyczne wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR oraz szybkie testy przesiewowe FRANKD, realizowane metodą RT-LAMP. Aktualnie firma rozwija sieć laboratoriów diagnostycznych, równocześnie realizując produkcję i będąc dostawcą testów diagnostycznych na całym świecie.

Szybki test genetyczny na obecność wirusa SARS CoV-2 – FRANKD to bezpośredni i niewymagający izolacji materiału genetycznego test przesiewowy, realizowany metodą RT-LAMP. Metoda diagnostyczna jest oparta na izotermalnej reakcji amplifikacji fragmentów materiału genetycznego wirusa oraz pozwala na detekcję wirusa za pomocą sygnału fluorescencyjnego. Test nie wymaga użycia wielu wyspecjalizowanych, kosztownych sprzętów. Pozwala na szybkie (w ciągu 30 minut) i znacząco tańsze niż przy użyciu metody RT-PCR przetestowanie dużych grup ludzi i wyłonienie z nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

ROZMOWA Z LAUREATEM

Na pytania odpowiada dr inż. Dawid Nidzworski, prezes GeneMe Sp. z o.o.

Proszę opisać nagrodzony produkt. Czym wyróżnia się na rynku i na czym polega jego innowacyjność.

Dawid Nidzworski: Test FRANKD jest szybkim, gotowym do użycia, bezpośrednim testem genetycznym, który może być stosowany nie tylko w laboratorium, ale także poza nim. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych enzymów oraz nowego podejścia do przygotowania testów oferujemy rozwiązanie potrzebne do masowego badania ludzi. Używając naszego testu, nie ma potrzeby izolowania materiału genetycznego. Produkt jest gotowy do użycia zaraz po otwarciu pudełka, można go przechowywać w temperaturze pokojowej, a wynik otrzymujemy już po 30 minutach.

Czym jest dla Państwa Godło „Teraz Polska”? Dlaczego zdecydowali się Państwo na start w Konkursie?

Dawid Nidzworski: Myślę, że dla każdego Godło „Teraz Polska” oznacza przede wszystkim jakość i zaufanie. My, jako firma, wierzymy w to, co robimy, w swoje produkty, w pracowników i ich pomysły. Wystartowaliśmy w konkursie o Godło „Teraz Polska”, aby pokazać wszystkim, że GeneMe, jakość i zaufanie to synonimy.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.